2004-10-11 09:23:01

Vychádza úplný životopis pápeža Pia XII.


Taliansko: Na knižný trh sa onedlho dostane prvý kompletný životopis pápeža Pia XII. Jeho titul znie: „Pius XII. Diplomat a pastier“. Napísal ho francúzsky historik Filip Chenaux a vychádza vo vydavateľstvepavlínov. Kniha, ktorá má 448 strán,chce prispieť k historicky overenému poznaniu tejto významnej osobnosti z obdobia II. svetovej vojny, ktorý ako hlava Katolíckej cirkvi je často jednostranne obviňovaný z toho, že urobil málo na záchranu prenasledovaných Židov.Kniha, ktorá vyšla pôvodne vo francúzštine, uvádza aj množstvo vyhrážok, ktorých sa mu dostalo zo strany nacistov, ako aj nedostatok diplomatických prostriedkov, ktorými Pius XII. disponoval. Autor životopisupápeža, ktorý bol zvolený na čelo Katolíckej cirkvi 2. marca 1939,uvádza všetky jeho známe pokusy o znovunastolenie mieru vo svete. Dokumentuje aj skutočnosť, o ktorejdnes mnohí, najmäžidovskí historici úmyselne mlčia, že v rímskych kláštoroch zachránil vyše 4000 občanov židovského vierovyznania.All the contents on this site are copyrighted ©.