2004-10-11 09:13:48

Svetový kongres Medzinárodnej únie katolíckej tlače


Thajsko:V Bangkoku sa dnes začalo medzinárodné stretnutie mladých novinárov a Svetový kongres Medzinárodnej únie katolíckej tlače. Témou obidvoch akcií je „Médiá a výzva kultúrneho a náboženského pluralizmu. Za nový sociálny poriadok, za spravodlivosť a pokoj“. Stretnutie je príležitosťou na výmenu názorov na spôsob ako pracovníci masovokomunikačných prostriedkov uskutočňujú svoju službu voči spoločnosti a vydávajú svedectvo kresťanského života. Diskusia bude tiež zameraná na úlohu náboženstiev pri budovaní spravodlivejšieho ekonomického systému a v hľadaní ako poraziť terorizmus v jeho rôznych podobách.All the contents on this site are copyrighted ©.