2004-10-11 09:11:04

Eucharistia nech je centrom vášho života


Vatikán:Ján Pavol II. sa v sobotu 9. októbra v aule Pavla VI. stretol s mladými Rímskej diecézy, ktorí sa zúčastňujú misie s názvom „Ježiš v centre“. „Pri tejto osobitnej príležitosti – uviedol vo svojom príhovore – vám zverujem do starostlivosti niektoré dary. Predovšetkým lásku k Eucharistii. Nikdy ju neprestávajte sláviť a adorovať ju, spoločne s celou kresťanskou komunitou, predovšetkým v nedeľu. Postavte ju do centra vášho osobného i komunitného života, aby spojenie s Kristom vám pomohlo uskutočňovať odvážne rozhodnutia. Na druhom mieste vám zverujem lásku k misiám. Nemajte strach dať za pravdu nádeji, ktorá je vo vás. Nádeji, ktorá má presné meno: Ježiš Kristus! Túto nádej odovzdajte vašim rovesníkom a veďte ich k tomu, aby objavili veľký dar Eucharistie“.

V závere svojho príhovoru Svätý Otec poďakoval mladým za to čo znamenajú a všetko to čo robia pre Krista a Cirkev. „Uisťujem vás o tom, že za vás prosím u Pána počas svätých omší a eucharistických adorácií“.All the contents on this site are copyrighted ©.