2004-10-11 09:17:57

Aký je osud detí, ktoré zomrú bez krstu?


Vatikán:Pápež Ján Pavol II. požiadal katolíckych teológov, aby hlbšieštudovali otázku, ktorá pred nami stojí po stáročia: Aký je osud detí,ktoré zomrú bez krstu? Túto úlohu zveril členom Medzinárodnejteologickej komisie, ktorí mali Plenárne zasadanie v Ríme. Svätý Otec impočas audiencie povedal, že: „To nie je izolovaný teologický problém, lebo s ním súvisia mnohé iné zásadné témy: univerzálna spásonosná vôľa Boha, úloha Cirkvi, univerzálnasviatosť spásy, teológia sviatostí, význam náuky o dedičnom hriechu. Jevašou úlohou - povedal teológom -preskúmať súvislosti medzi všetkými týmito tajomstvami aponúknuť teologické zhrnutie problému, ktoré by slúžilo ako pomôcka prepastoračnú prax.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi nehovorí o očistci pre deti. V bode 1261vysvetľuje, že „pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ichmôže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade zane. Milosrdenstvo Boha, ktorý si želá, aby všetci ľudia boli spasenía Ježišova nežnosť voči deťom, pre ktorú povedal:„Nechajte detiprichádzať ku mne, nebráňte im“, nám dovoľuje mať nádej, že pre deti,ktoré zomreli bez krstu, existuje cesta ku spáse. Tým naliehavejšia jeteda výzva Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristoviprostredníctvom daru svätého krstu“ -končíkatechizmus.

Úlohou Teologickej komisie, ktorú pred 35 rokmi založil Pavol VI., jeskúmať najdôležitejšie otázky náuky Cirkvi. Výsledky práce komisie sazvyčajne uverejňujú vo forme študijných dokumentov.All the contents on this site are copyrighted ©.