2004-10-09 08:31:40

Reforma OSN musí byť založená na spolupráci štátov nie na ich súperení


USA:Zloženie bezpečnostnej rady OSN, o ktorej reforme sa hovorí, „by malo odrážať, nakoľko je to možné, zastúpenie celosvetovej populácie, geopolitických regiónov a rozdielnych stupňov ekonomického a kultúrneho rozvoja“. Uviedol to arcibiskup Celestino Migliore, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov na 59. zasadnutí generálneho zhromaždenia OSN. „Na posilnenie Spojenýchnárodov je potrebné, aby tento systém bol založený na spolupráci a nie na súperení medzi štátmi“ - uviedol.

Mons. Migliore hovoril aj o trvalo udržateľnom rozvoji. „Všetci ľudia majú právo na zdravý život v harmónii s prírodou a musia byť centrom záujmu skutočne trvalo udržateľného rozvoja. Je preto potrebné zaručiť primeranú zodpovednosť u tých, ktorí riadia jednotlivé projekty“ – uviedol arcibiskup.All the contents on this site are copyrighted ©.