2004-10-09 08:27:56

Apoštolský list Jána Pavla II. na začiatok Roku Eucharistie


Vatikán:V tlačovom stredisku Svätej stolice bolpredstavený apoštolský list Jána Pavla II. na začiatok Roku Eucharistie s názvom „Mane nobiscum Domine“ – „Zostaň s nami Pane“. Z jeho obsahu vyberáme:

„Zostaň s nami Pane, lebo sa zvečerieva. Toto pozvanie adresovali dvaja Emauzskí učeníci pocestnému, ktorý sa k nim pridal v deň Kristovho zmŕtvychvstania. Boli smutní, a vôbec im neprišlo na um, že ten neznámy by mohol byť ich vzkriesený Majster. Akokoľvek, horelo im srdce, keď im vysvetľoval Písma a svetlo Slova im otváralo srdce i oči. Uprostred tieňov končiaceho sa dňa a tmy, ktorá bola v ich duši, onen pocestný bol ako lúč svetla, ktorý oživoval nádej a otváral ich ducha k túžbe po plnom svetle. Zostaň s nami, prosili ho. A on pozvanie prijal. Aj keď zakrátko sa tvár Ježiša stratila, ako Majster zostal v spôsobe „rozlámaného chleba“.

Obraz Emauzských učeníkov je veľmi vhodný pre rok, ktorý Cirkev bude venovať tajomstvu Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Na ceste našich otázok a nepokojov, často i sklamaní, Božský pútnik aj naďalej je našim spoločníkom a vysvetľuje nám Písmo, aby sme pochopili Božie tajomstvá. Keď toto stretnutie dosiahne svoju plnosť, vo svetle Slova sa naplní aj skutočnosť Chleba života, ktorým Kristus dokonalým spôsobom plní svoj sľub, žije a zostane s nami po všetky dni až do konca sveta.

Akoje známe, Rok Eucharistie potrvá od októbra 2004 do októbra 2005. Túto vhodnú príležitosť mi ponúkli najmä tieto dve udalosti: Medzinárodný eucharistický kongres v Gaudalajare od 10. do 17. októbra tohto roku a riadne zasadanie Synody biskupov, ktoré bude vo Vatikáne od 2. do 29. októbra 2005 na tému: Eucharistia – prameň a vrchol života i poslanie Cirkvi. Tiež mi v tomto smere pomohol Svetový deň mládeže, ktorý bude v Kolíne nad Rýnom od 16. do 21. augusta 2005. Eucharistia je stredobod života a chcem, aby sa okolo neho zhromaždili mladí, a tak si posilnili svoju vieru a nadšenie.

Nech je Rok Eucharistie pre všetkých vzácnou príležitosťou pre upevnenie si vedomia nesmierneho pokladu, ktorý Kristus zveril Cirkvi. Vám, bratia v biskupskej službe zverujem tento rok, a som si istý, že prijmete moje pozvanie s celým vašim apoštolským zápalom. Zverujem ho vám kňazom, ktorí každý deň opakujete slová premenenia a ste svedkami i ohlasovateľmi veľkého zázraku, ktorý sa deje vo vašich rukách. Nechajte sa preniknúť osobitnou milosťou tohto mimoriadneho roku slúžiac každý deň svätú omšu s rovnakým zápalom ako vašu prvú a s láskou zotrvávajte v modlitbe pred svätostánkom

Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá celým svojím bytím prijala logiku Eucharistie, lebo eucharistický chlieb ktorý prijímame, je nepoškvrnené telo jej Syna. Nech v tomto roku milosti Cirkev posilnená Pannou Máriou nájde novú silu pre svoje poslanie a v Eucharistii nech vždy nachádza prameň a vrchol svojho života. Nech všetkých sprevádza a v milosti posilňuje moje požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.