2004-10-07 08:55:16

Veriaci v Iráne sú aj naďalej diskriminovaní


Irán: „Katolícka cirkev v krajine, aj napriek niektorým reformám súčasného prezidenta Chátamího je aj naďalej diskriminovaná. Veriaci katolíci nemôžu dostať lepšie miesta na pracoviskách adetí katolíkov majú ťažkosti dostať sa na univerzitu“– vyhlásil Cindy Wooden, korešpondent tlačovej agentúryCatholic News Service,ktorý v septembri navštívil krajinu a oslovil viacerých kňazov a biskupov miestnej cirkvi.

Chomejního revolúciu sme prežili vďaka diskrétnosti. Vykonávanie náboženského kultu je kresťanom dovolené iba v súkromí, vyučovanie náboženstva len v priestoroch kostola. Katolícka cirkev v Iráne vedie v súčasnosti tri školské zariadenia. Pred revolúciou v roku 1979 ich mala 32. V týchto troch školách však musia vyučovať aj základy islamu.

Pápežská ročenkaAnnuario Pontificiouvádza, že v Iráne žije 25 tisíc katolíkovlatinského, chaldejského a arménskeho obradu z celkového počtu 69 miliónov obyvateľov krajiny. Mnohí pre nedostatok náboženskej slobody a ohrozenie na živote emigrujú do cudziny.All the contents on this site are copyrighted ©.