2004-10-06 15:57:33

Папата се моли за раждаемост в семействата: “Бездетството на Запад се дължи на страха от бъдещето”


Тези мисли Йоан Павел ІІ изрази на традиционната седмична генерална аудинеция. Тя се проведе на площад “Свети Петър” в присъствието на повече от 13 000 поклонници от цял свят. Катехистичното размишление бе тълкуванието на 44-ти библейски псалм ,а Папата призова за възвръщане към “призванието на семейството да създава деца”.

“Човечество продължава да съществува, защото семейството дава на света нови създания”. Или както свидетелства псалмопевецът в “Песен на любовта”, става дума за синове и дъщери и за цели поколения. “Това е – каза Папата – една от грижите на съвременното човешко семейство за братята и сестрите от Запад, които не полагат в ръцете на новите поколения своето бъдеще, не зачитат цивилизацията на народите и не вярват в историята на спасението”.
“Царица и Невяста” – бе темата за днешното 33то поредно катехистично размишление, което предложи на верните 44ти псалм, посветен на съпружеските перспективи, които има пред себе си едно свързано от любовта и верността семейство, за да живее великото Тайнство Брака. “Св. Павел – каза Папата – сравнява тази безрезервна и всеотдайна съпружеска любов с любовта на Отца към цялото човечество и на Исус към своята Църква . “Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата” – четем в посланието до Ефесяни.
Светият Отец определи, че вниманието на псалмопевеца е насочено към един изключително важен факт – момента, в който отдясно на Бога застава “царица пременена в официално злато”. На нея – в песена на любовта – се повелява: “да забрави народа и бащиния дом” и заедно с “Царя и девиците” с “велесие и ликуване” да “влизе в Царевия чертог”. Какво означават всичко това? На този въпрос Папата дава отговор с пророчеството от Стария Завет: “ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът”.
“Съпружеското звание – подчерта Йоан Павел ІІ – е един сериозен и отговорен поврат в живота, който променя цялото човешко съществуване и “в този случай не бива да забравяме – уточни Папата - че не напразно псалмопевецът въздига жената, възхваля я в нейното достоинство и прелест, в красотата на лицето й, “което умоляват най-богатите от народа”. Библията – каза още Светият Отец – не веднаж възвеличава красивото в живота на човешкото семейство, което е отражение на самия Бог, символите са светлината и блестящата бяла дреха “извезана със злато”.
Негово Светейшество допълни също, че когато размишляваме този псалм, мислите ни паралелно се прехвърлят към оповестеното в Апокалипсиса, където св. Йоан ни описва сватбата на Агнеца или върховният момент в който “ще се възцари Господ, Бог Вседържител и когато Неговата невяста ще бъде готова, облечена в ленена дреха тъкана от светците”. “Тогава – каза Папата – Исус ще се едини във вечността с изкупените праведни и всички забравили земните неща мъже и жени, които Създателят Господ Бог превръща в царе и царици небесни” – заключи Йоан Павел ІІ след което отправи поздрави към отделните групи поклонници и на всички даде Апостолически Благослов.All the contents on this site are copyrighted ©.