2004-10-05 15:48:48

"Erasmus mundus" -особено внимание на евроинтеграцията


Най-новата образователна програма на Европейския съюз обяви първите си проекти. Целта е засилване коопериането и международните връзки в областта на висшето образование, чрез мастер курсове и размяната на преподаватели и студенти от целия свят. Посочените 82 университетя са в 16 страни; мастер курсовете са 19; броят на студентите стипендианти е 140 , а на преподавателите 42. Общият бюджет на програмата"Erasmus mundus"за2008г.възлиза на 230 млн. евро. Учебните дисциплини са от различен характер, като най-търсените са правосъдие, икономика, политически науки, педагогика, математика и новите тенхологии. Програмата отделя особено внимание на материите, касаещи европейската интеграция.
Адрес на сайта на програмата:www. europa.eu.int/comm/education


All the contents on this site are copyrighted ©.