2004-10-02 08:16:00

Mikuláš Šprinc, katolícky kňaz, spisovateľ, básnik a predstaviteľ katolíckej moderny


Slovensko:Mesto Krompachy v týchto dňoch odhalilo pamätnú izbu svojím rodákom: MikulášoviŠprincovi(1914 - 1986) - katolíckemu kňazovi, básnikovi, spisovateľovi a predstaviteľovi katolíckej moderny; JankoviSlovenskému(1856 - 1900) - priekopníkovi slovenskej tlače, novinárovi a podnikateľovi; JúliusoviBarčovi - Ivanovi(1909-1953) - prozaikovi a dramatikovi, evanjelickému duchovnému;a VavrincoviKochovi(1442-1475) - spoluzakladateľovi a prednášateľovi naAcademii Istropolitane, prvej univerzite na území Slovenska.

Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 26. septembra slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup, ktorý aj posvätil pamätnú izbu.

Mikuláš Šprinc sa narodil 30. novembra 1914 v Krompachoch, ako najmladší zo siedmich detí.  Maturoval na Gymnáziu v Levoči. V roku 1934 vstúpil do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 2. februára 1939. V roku 1941 bol menovaný za riaditeľa Slovenskej katolíckej akadémie vied a umení a za redaktora katolíckeho mesačníkaKultúrav Bratislave. Bol tiež aj riaditeľom Katolíckej charity.

Po druhej svetovej vojne s vedomím svojho biskupa opúšťa rodné Slovensko.Dva mesiace  strávil v Hamburgu. V auguste 1945 prišieldo Ríma. Pápež Pius XII. ho menoval za národného delegáta pre utečencov v Rakúsku a Nemecku. V roku 1946 prišiel do amerického Clevelandu, kde pôsobil v Opátstve sv. Andreja jedenásť rokov (1946-1957). Na tamojšej benediktínskej vyššej škole učil modernéjazyky. V rokoch 1957 až 1979 bol profesorom v seminári  svätého Karola Boromejského.

Počas práce u benediktínov v roku 1952 spoluzaložil Slovenský ústav v Clevelande aSlovenské noviny. V roku 1954 založil časopisMost, ktorého bol redaktorom až do roku 1986. Písal poéziu i prózu. Napísal 33 kníh. Zomrel 31. mája 1986 v Clevelande.All the contents on this site are copyrighted ©.