2004-10-02 08:17:25

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac október


Všeobecný:Aby kresťania, pevní vo svojej viere, viedli živý rozhovor s príslušníkmi iných náboženských tradícií.

Misijný:Aby primerane rástla prítomnosť katolíkov v národnom živote a v médiách Latinskej Ameriky.All the contents on this site are copyrighted ©.