2004-09-08 17:19:55

Papież modlił się za cierpiące dzieciRealAudioMP3

„Dziś przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Oddając cześć niepokalanej Matce Syna Bożego w Jej dziecięcej postaci, nie możemy nie wspomnieć niedawnych ofiar barbarzyńskiego aktu terroru w Osetii i wszystkich dzieci, które w różnych stronach świata cierpią z powodu przemocy dorosłych. Nie ustawajmy w modlitwie, aby każde dziecko było przyjmowane z szacunkiem i miłością. Módlmy się o pokój na świecie.”


Wobec krzyku cierpiących dzieci nikt nie może i nie powinien zostawać obojętny – przypomniał papież na audiencji ogólnej. Jan Paweł II przerwał cykl środowych katechez o Psalmach. Wraz z pielgrzymami modlił się za dzieci zabite w Biesłanie i za ich rodziny:


„Znajdowały się w szkole, miejscu gdzie uczy się wartości nadających sens historii, kulturze i cywilizacji narodów takich jak: wzajemne poszanowanie, solidarność, sprawiedliwość i pokój. W zamian w tych murach czekały je przemoc, nienawiść, śmierć – zgubne konsekwencje okrutnego fanatyzmu i szaleńczej pogardy dla osoby ludzkiej.”


Modlitwą podczas audiencji otoczono także dzieci wykorzystywane przez dorosłych oraz ofiary porwań w Iraku. Papież przywołał tragiczny los dzieci w wielu częściach świata:


„Padają ofiarami przemocy ze strony dorosłych, uczone są nienawiści i zabijania; zmuszane do żebrania na ulicach, wykorzystywane do łatwych form zarobku; dzieci są krzywdzone i upokarzane, pozostawione samym sobie, pozbawione ciepła rodzinnego i perspektyw na przyszłość; dzieci, które umierają z głodu, są zabijane w licznych konfliktach w różnych stronach świata. „


Te fakty to krzyk bólu dzieciństwa obrażanego w swej godności – stwierdził papież przypominając dorosłym obowiązek obrony dzieci i troski, by mogły żyć w pokojowej przyszłości. Dlatego modlono się również o sprawiedliwość i pokój na świecie. W audiencji uczestniczyło półtora tysiąca Polaków, wśród nich biskup Zygmunt Zimowski:


RealAudioMP3

jpAll the contents on this site are copyrighted ©.