2004-08-31 16:47:07

Ján Pavol II. poslal osobitný list patriarchovi Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexejovi II.


Vatikán:Pri príležitosti vrátenia ikony Kazaňskej Panny Márie, ktorú v sobotu odovzdala vatikánska delegácia vedená kardinálom Walterom Kasperom patriarchovi Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexejovi II., Svätý Otec poslal do Moskvy aj toto osobitné posolstvo:

„Po dlhom období skúšok a utrpenia, ktoré prežila Ruská pravoslávna Cirkev a ruský národ v minulom storočí, Pán dejín, ktorý riadi všetky veci podľa svojej vôle, nám dnes, keď sa ikona Kazaňskej Božej Matky vracia do svojej rodnej zeme, dáva spoločnú radosť a nádej.

S pocitmi spoločenstva, ktoré som vždy prežíval tak ja ako aj moji predchodcovia, ktorí sa vždy zaujímali o ruský národ, sa teším, že Vaša Svätosť dnes prijíma delegáciu, ktorú som k Vám poslal apoveril misiou odovzdať Vám túto posvätnú ikonu, ktorí je veľmi úzko spojená s vierou a dejinami kresťanov v Rusku.

Skrze tajomné plány Božej Prozreteľnosti, počas dlhých rokov svojho putovania, Matka Božia v tejto posvätnej kazaňskej ikone, zhromaždila okolo seba pravoslávnych veriacich a ich katolíckych bratov z rozličných častí sveta, ktorí sa horlivo modlili za Cirkev a za ľudí, ktoré ona chránila počas stáročí. Nedávno Božia Prozreteľnosť umožnila ľuďom a Cirkvi v Rusku opäť získať slobodu a nechala padnúť múr, ktorý oddeľoval Východnú Európu od Západnej. Napriek smutnému rozdeleniu, ktoré stále trvá medzi kresťanmi, táto posvätná ikona chce byť symbolom jednoty nasledovníkov jediného Božieho Syna, toho, ku ktorému nás ona, jeho Matka, vedie.

Rímsky biskup sa modlieval pred touto posvätnou ikonou, a prosil, aby nastal deň, keď budeme viditeľne zjednotení spoločne hlásať svetu jedným hlasom spásu nášho jediného Pána a jeho víťazstvo nad zlom a nad bezbožnými silami, ktoré chcú zničiť našu vieru a naše svedectvo jednoty.Dnes sa k Vám, drahý brat, pridávam v modlitbe, spoločne s biskupmi Ruskej Pravoslávnej cirkvi, s jej kňazmi, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami, i s Božím ľudom v Ruskej zemi. V tejto modlitbe sú s nami zjednotení v hlbokej zbožnosti a úcte k svätej Božej Matke aj všetci synovia a dcéry Katolíckej cirkvi.

Nech nás tento ctihodný obraz vedie na ceste evanjelia v Kristových stopách, nech chráni národ a všetok ľud, ku ktorému sa teraz vracia, i celé ľudstvo. Nech svätá Matka Božia obráti svoju materskú tvár na mužov a ženy našich čias, nech pomôže veriacim vytrvať na ceste, ktorú im Boh vyznačil: Hlásať Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Nech odvážne svedčia o svojej viere pred spoločnosťou a pred všetkými národmi. Modlime sa dness dôverou k Preblahoslavenej Panne Márii, vo vedomí, že ona môže pre nás a pre celý svet vyprosiť dar pokoja a mieru.

S týmito pocitmi lásky, v radosti z udalosti, ktorú dnes slávime, so zrakom pozdvihnutým k svätej Božej Matke si s Vami, Vaša Svätosť, vymieňam bozk pokoja v našom Pánovi.All the contents on this site are copyrighted ©.