2004-08-30 14:45:43

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Včera na poludnie, do letného pápežského sídla v Castel Gandolfe prišlo niekoľko sto pútnikov, aby sa so Svätým Otcom spoločne pomodlili pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Ján Pavol II. sa im predtým prihovoril týmito slovami:

Dnes, 29. augusta, nám kresťanská tradícia pripomína pamiatku umučenia svätého Jána Krstiteľa, „najväčšieho z ľudí narodených zo ženy“, ako to povedal sám Mesiáš. (por. Lk 7,28). On vydal Bohu najvyššie svedectvo krvi tým, že obetoval svoj život za pravdu a spravodlivosť. Bol sťatý na Herodesov príkaz, lebo si mu dovolil povedať, že nesmie mať za manželku ženu svojho brata (por. Mt 6,17-29).

V EncyklikeVeritatis Splendor,kde som pripomenul obeť Jána Krstiteľa (por. č. 91), som poznamenal, že mučeníctvo je „zreteľné znamenie svätosti Cirkvi“ (č. 93). Mučeníctvo v skutočnosti „predstavuje vrchol svedectva morálnej pravde“ (tamtiež). Aj keď len relatívne málo ľudí je povolaných k tejto najvyššej obeti, no „existuje aj iné dôsledné svedectvo, ktoré musia byť ochotní každodenne vydávať všetci kresťania, a to aj za cenu utrpenia a ťažkých obetí“ (tamtiež). Niekedy je potrebné vyvinúť skutočne heroické úsilie nepodľahnúť ani vo všednom živote, ťažkostiam a kompromisom a žiť bezvýhradne podľa evanjelia.

Hrdinský príklad Ján Krstiteľa vedie naše myšlienky k mučeníkom viery, ktorí v priebehu stáročí odvážne nasledovali jeho príklad. Myslím tu najmä na mnohých kresťanov, ktorí v minulom storočí boli obeťami náboženskej neznášanlivosti v rozličných štátoch Európy. Aj dnes, v niektorých častiach sveta, sú veriaci aj naďalej vystavení tvrdým skúškam za svoju vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Kiež by títo naši bratia a sestry cítili plnú solidaritu celého spoločenstva Cirkvi! Zverujeme ich Najsvätejšej Panne Márii, Kráľovnej mučeníkov, ktorú teraz budeme spoločne vzývať.All the contents on this site are copyrighted ©.