2004-08-25 15:23:47

Ján Pavol II. sa rozlúčil s ikonou Kazaňskej Madony


Vatikán:Dnešná generálna audiencia mala nezvyčajný priebeh. Bola to liturgia slova na oslavu Panny Márie a konala sa v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Stredobodompozornosti bola ikona Kazaňskej Madony, ktorú od Svätého Otca prevzal kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, aby ju po mnohých rokoch vrátil do Ruska. Na slávnosti sa zúčastnilo niekoľko tisíc pútnikov zo 16 krajín sveta.

Ján Pavol II. vo svojej homílii povedal:
„Drahí bratia a sestry, ako som oznámil minulú nedeľu, naše tradičné týždenné stretnutie má dnes osobitnú formu. Zišli sme sa tu v modlitbe pred ctihodnou ikonou Kazaňskej Božej Matky, ktorá sa vydáva na spiatočnú cestu do Ruska, odkiaľ odišla veľmi dávno. Potom, čo prešla mnohé krajiny, a dlho prebývala vo Fatime v Portugalsku, už pred vyše desiatimi rokmi sa prozreteľnostným spôsobom dostala do pápežovho domu. Odvtedy mala svoje miesto u mňa a svojim materským pohľadom sprevádzala moju každodennú službu Cirkvi.

Koľkokrát cez deň som vzýval Kazaňskú Božiu matku a prosil ju, aby viedla ruský ľud, ktorý ju má vo veľkej úcte a urýchlila chvíľu, keď všetci učeníci jej Syna ako bratia dokážu obnoviť plnosť porušenej jednoty.Vždy som si želal, aby táto presvätá ikona sa vrátila na ruskú pôdu, kde podľa hodnoverných historických svedectiev bola počas dlhých rokov veľmi uctievaná celými generáciami veriacich. Okolo tejto ikony Kazaňskej Božej Matky išli dejiny tohto veľkého národa.

Rusko je kresťanským národom už mnohé stáročia, je Svätá Rus. Aj keď nepriateľské sily napadli Cirkev a pokúšali sa v živote ľudí zničiť sväté meno Božie, tento ľud ostal hlboko kresťanský a v mnohých prípadoch dosvedčil vlastnou krvou vernosť evanjeliu a hodnoty, ktoré ono hlása. Dnes, keď ďakujem spolu s vami Božej Prozreteľnosti som hlboko dojatý, že mi dopriala poslať ctihodnému patriarchovi Moskvy a celej Rusi túto svätú ikonu ako dar.

Nech tento starodávny obraz Matky Pána prinesie Jeho Svätosti Alexejovi II. a ctihodnej synode Ruskej pravoslávnej cirkvi lásku Petrovho nástupcu k nim i ku všetkým veriacim ktorí sú im zverení. Nech tlmočí pápežovu úctu k veľkej duchovnej tradícii, ktorú stráži Svätáruská cirkev. Nech povie, že pápež túži a je pevne rozhodnutý kráčať spolu s nimi cestou vzájomného spoznávania sa a zmierenia, aby sa tak urýchlil čas, keď nastane plná jednota veriacich, za ktorú sa úpenlivo modlil Pán Ježiš. (por. Jn 17, 20-22). Drahí bratia a sestry, spojte sa so mnou vo vzývaní príhovoru Preblahoslavenej Panny Márie, pokiaľ odovzdám jej ikonu delegácii, ktorá ju v mojom mene zanesie do Moskvy.

Po skončení homílie a speve bola prečítaná po rusky modlitba, ktorú zložil Ján Pavol II. pre ikonu Kazaňskej Madony.
Slávna Matka Ježiša, ktorá „kráčaš pred Božím ľudom na cestách viery, lásky a jednoty s Kristom“ (Lumen gentium, 63) buď požehnaná! Všetky generácie ťa nazývajú požehnaná, lebo „veľké veci ti urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk1,48-49).

Buď požehnaná a uctievaná, ó Matka, v tvojej Kazaňskej ikone, v ktorej si už stáročia obklopená úctou a láskou pravoslávnych veriacich a tak si sa stala ochrankyňou a svedkom výnimočných Božích diel v histórii ruského ľudu, ktorý je nám všetkým veľmi drahý.

Božia prozreteľnosť, ktorá má silu zvíťaziť nad zlom a objaviť dobro dokonca aj v zlých ľudských dielach spôsobila, že tvoja svätá ikona, ktorá sa stratila v dávnej minulosti, sa opäť objavila vo fatimskej svätyni v Portugalsku.Následne, z vôle ľudí, ktorí ťa uctievajú, bola prijatá v dome Petrovho nástupcu.

Matka pravoslávneho ľudu, prítomnosť tvojho svätého kazaňského obrazu tu v Ríme, nám hovorí o hlbokej jednote medzi Východom a Západom, ktorá pretrváva aj napriek historickým rozdeleniam a chybám ľudí. K tebe teraz povznášame našu modlitbu, ó Panna, keď sa lúčime s týmto nádherným obrazom. Budeme ťa sprevádzať v našich srdciach na ceste, ktorá ťa privedie na Svätú Rus. Prijmi chválu a slávu, ktorú ti vzdáva Boží ľud, prítomnýtu, v Ríme.

Ó, požehnaná medzi ženami, keď uctievame tvoju ikonu v tomto meste poznačenom krvou apoštolov Petra a Pavla, rímsky biskup sa duchovne spája so svojim bratom v biskupskej službe, ktorý vedie Patriarchát Ruskej pravoslávnej cirkvi. Žiada ťa, svätá Matka, o príhovor, aby sa urýchlil čas príchodu plnej jednoty medzi Východom a Západom, čas plného spoločenstva medzi všetkými kresťanmi.

Ó, Panna slávna a požehnaná, Orodovnica a Tešiteľka naša, zmier nás so svojím Synom, zver nás svojmu Synovi, ponúkni nás svojmu Synovi! Amen.

Po modlitbe predstúpil pred Jána Pavla II. kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a vedúci delegácie Svätej stolice, ktorá odovzdá ikonu Moskovskému patriarchátu. Svätý Otec predniesol krátku modlitbu, ktorou zveril ikonu do rúk kardinála. Následne kardinál Kasper, za spevu piesne Salve Mater Misericordie, odniesol v procesii Kazaňskú madonu do átria auly Pavla VI.All the contents on this site are copyrighted ©.