2004-08-25 15:28:56

Aký je zmysel vrátenia Kazaňskej ikony Ruskej pravoslávnej cirkvi


Vatikán:Arcibiskup Brian Farrell, sekretár Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov je členom Vatikánskej delegácie, ktorá prinesie ikonu do Moskvy. Kolega Giovanni Peduto z nášho rozhlasu sa ho v rozhovore opýtal, aký význam má toto pápežovo gesto a prečo Svätý Otec chcel vrátiť Ruskej pravoslávnej cirkvi Kazaňskú Madonu...

Po prvé je treba povedať, že vrátenie ikony je povinnosťou, pretože tá patrí Ruskej Pravoslávnej cirkvi a ruskému ľudu. Už od začiatku, keď sa dostala do rúk katolíkov, sa myslelo na jej návrat do svojej vlasti. Je tiež potrebné zdôrazniť, že toto gesto Svätého Otca voči Ruskej pravoslávnej cirkvi a ruskému ľudu, patrí do dlhej histórie toho, čo pápež nazval „výmena darov medzi cirkvami“. Je to jeden zo základných aspektov ekumenickej cesty. Všetky cirkvi majú spoločné hodnoty, no aj každá cirkev má osobitný dar s ktorým sa chce podeliť s ostatnými a všetky tieto dary v podstate vedú k Ježišovi, ktorý je centrom a začiatkom všetkého. Ikona Kazaňskej Madony, ktorá sa teraz vráti do Moskvy, predstavuje okrem iného, obraz, či aspekt hlbokej ruskej spirituality a tradície, ktorú sa mnohí katolíci na Západe počas putovania tejto ikony mohli naučiť.

Je známe, že Ján Pavol II. mal a má k tejto ikone osobitnú úctu...
Všetci vieme, ako veľa sa Svätý Otec modlí a aký má blízky vzťah k Ježišovej Matke. Myslím si, že táto ikona má pre neho osobitnú hodnotu a význam, pretože sa dotýka aj istej časti histórie jeho národa a je tiež symbolom ekumenickej cesty, o ktorú sa snaží od začiatku svojho pontifikátu.All the contents on this site are copyrighted ©.