2004-08-24 16:06:45

Začalo Európske stretnutie katolíckych žien


Slovensko:Dnes sa v Trnave začalo európske stretnutie katolíckych žien. Pod názvomBudujeme mostysa tu do 28. augusta koná Konferencia v spolupráci s projektom rakúskych žien „Frauensache Europa“ - Európa sa týka žien.

Európske stretnutie katolíckych ženských organizácií sa okrem výmeny skúseností a vzájomného spoznávania sa Východu a Západu chce zamerať na konkrétne partnerstvá v európskom priestore a prispievať ku kresťanskému chápaniu identity ženy v spoločnosti.

V súvislosti s týmto budú vytvorené pracovné skupiny, v ktorých sa bude rokovať a vymieňať si skúsenosti medzi jednotlivými organizáciami, ktoré vyvíjajú činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- vzdelávanie, formácia a výchova osobností, rodinná politika;

- kresťanská žena, jej miesto, zodpovednosť a úloha vo verejnom a politickom živote;

- pomoc rodinám a ženám v núdzi, ženy v ohrození, týrané ženy, a azylové domy;

Stretnutia v Trnave sa zúčastnia ženy z rôznych krajín Európy, od Fínska po Španielsko a od Veľkej Británie po Rusko. (TK KBS 17. augusta 2004)All the contents on this site are copyrighted ©.