2004-08-23 15:51:51

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Na dnes pripadá aj sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý úzko súvisí s tajomstvom jej Nanebovzatia, ktoré som slávil minulú nedeľu v Lurdskej svätyni. Chcel by som ešte raz poďakovať Pánu Bohu a všetkým, ktorí mi pomáhali v uskutočnení tejto púte. Moje myšlienky i srdce zalietajú ku skromnej Massabielskej jaskyni, ktorá je miestom ticha a modlitby, kde všetko hovorí o Panne Márii a z tohto miesta tak ku všetkým mariánskym svätyniam, ktoré v týchto augustových dňoch hojne navštevujú veriaci.

Totiž, niektoré mariánske svätyne slávia tento mesiac vlastné slávnosti. Spomeniem aspoň talianske mariánske pútnické miesta: Oropskú Madonnu v Bielle, Pannu Máriu Strážkyňu v Janove, či Slzavú v Syrakúzach. Nemôžem tiež zabudnúť na Jasnú horu v Čenstochovej a na Kalváriu v Poľsku, kde som sa často modlil a vyprosoval materskú pomoc Panny Márie pre Cirkev a celý svet. Kiež by celý kresťanský ľud stále viac prijímal, miloval a uctieval nebeskú Matku Vykupiteľa.

V tomto kontexte by som vás chcel pozvať, aby ste sa spolu so mnou obrátili k Panne Márii, ktorá je uctievaná ako Matka Božia Kazaňská. Jej ikona, ktorá opustila Rusko v dvadsiatych rokoch minulého storočia, sa potom, čo bola na rozličných miestach, pred niekoľkými rokmi dostala do bytu pápeža a odvtedy bdela nad jeho každodennou prácou. S radosťou vám chcem teraz oznámiť, že túto ikonu, ktorá je mi tak drahá, vráti jeho Svätosti Alexejovi II., patriarchovi Moskvy a celého Ruska osobitná delegácia. V stredu 25. augusta, počas generálnej audiencie sa pred touto ikonou budeme spolu s veriacimi modliť. Už teraz zverujeme Panne Márii, Matke jednoty a lásky, všetky naše prosby pre dobro Cirkvi a celého ľudstva.

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Ján Pavol II. ešte dodal:
Srdečne pozdravujem všetkých účastníkov 25. ročníkaStretnutia priateľstva medzi národmi, ktorý v týchto dňoch prebieha v Rimini. Pozdravujem najmä Mons. Luigiho Giussaniho, zakladateľa a vodcu hnutia „Comunione e Liberazione“, ktoré toto stretnutie organizuje. Tohtoročná téma znie:Náš pokrok nespočíva v tom, že sme už dosiahli cieľ, ale že sa stále k nemu približujeme“ a priliehavo spája kresťanského ducha s hodnotou typickou pre modernú kultúru, a to „pokrokom“. Kresťanstvo napriek ľudským chybám a omylom je obrovským prínosom pre skutočný rozvoj, a to preto, lebo Kristus je nevyčerpateľným zdrojom obnovy človeka a sveta. Všetci veriaci i tí, ktorí úprimne hľadajú pravdu, nachádzajú predovšetkým v Kristovi prameň úsilia a nádeje. Toto je moje želanie, ktoré sprevádzam osobitným požehnaním. Všetkým želám príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.