2004-08-17 10:10:42

Príhovor Jána Pavla II. pred modlitbou Anjel Pána v Lurdoch


Francúzsko:Na záver tejto slávnostnej liturgie, chcem osobitne pozdraviť účastníkov francúzskej národnej púte vedenejRodinou Nanebovzatej.

Osobitne pozdravujem mladých ľudí, ktorí žijú v Lurdoch a ochotne sa tu obetujú v službe svojim chorým bratom a sestrám akoošetrovatelia.S láskou v srdci si spomínam na svoje stretnutia s mladými vo Francúzsku: na naše prvé stretnutie v Paríži, potom na v Lyone, Štrasburgu a opäť v Paríži na Svetovom dni mládeže. Moji drahí mladí priatelia: tieto stretnutia mi dávajú veľkú nádej, oktorú sa chcems vami dnes podeliť. Dovoľte, aby Panna Mária, sa stala vašou učiteľkou a prineste do tohto sveta nový vietor nádeje.

Z Massabiellskej skaly sa Bernadete zjavila Preblahoslavená Panna Mária. Predstavila sa ako tá, ktorá je plná Božej milosti a vyzvala k pokániu a modlitbe. Bernadete ukázala prameň vody a požiadala ju, aby sa z neho napila. Tento prameň čerstvej vody sa stal jedným zo symbolov Lúrd. Voda je symbol nového života, ktorý Kristus, dáva všetkým, ktorí sa k nemu obrátia.

Kresťanstvo je skutočne zdrojom života a Panna Mária je prvou ochrankyňou tohto prameňa. Poukazuje naň a pozýva všetkých zriecť sa svojej hrdosti a učiť sa pokore, aby tak mohli čerpať z milostí jej Syna a tak spolupracovali na novom úsvite civilizácie lásky.Spomienkou na tajomstvo vtelenia Ježiša, sa teraz obráťme k Najsvätejšej Márii, s prosbou o jej ochranu nad každým z nás, nad Cirkvou a nad svetom.

Po príhovore Svätý Otec pozdravil prítomných veriacich v taliančine, španielčine, angličtine, flámštine, nemčine, poľštine, francúzštine a poďakoval sa všetkým za pomoc pri príprave jeho návštevy v Lurdoch. „Všetkých vás zverujem do príhovoru Panny Márie a svätej Bernadety. Nech vám ich modlitba vyprosí silu vo viere, radosť v nádeji a neúnavnosť v láske. Nechvás sprevádza pápežova modlitba, ktorý všetkým s láskou žehná“.All the contents on this site are copyrighted ©.