2004-08-15 14:51:20

Sviečkový sprievod s Jánom Pavlom II.


Francúzsko:V sobotu o 21. hodine sa začala tradičná sviečková procesia na obrovskej lúke. Viedol ju kardinál Godfried Daneels, arcibiskup Bruselu. Procesia patrí medzi pravidelné slávnosti svätyne v Lurdoch.

Ján Pavol II. pred začiatkom procesie vyšiel na terasu pútnického domu a prihovoril sa zhromaždeným veriacim:

Drahí bratia a sestry!

Keď sa Panna Mária v Massabiellskej jaskyni zjavila Bernadete, začal dialóg medzi nebom a zemou, ktorý pokračoval a trvá doteraz. Mladé dievča žiadala, aby ľudia tu chodili v procesiách, akoby tým chcel povedať, že tento dialóg by sa nemal obmedziť iba na slová, ale mal by sa stať putovaním s ňou vo viere, v nádeji a v láske.

Už vyše sto rokov kresťanský ľud tu v Lurdoch verne odpovedá na túto materskú výzvu a takmer každý deň kráča za eucharistickým Kristom a modlí sa a spieva na česť Matky Pána.

Tohto roku sa s vami na tejto pobožnosti a v úcte a láske k Panne Márii pripája aj pápež. Ona, presvätá Panna je slávna žena Apokalypsy, s korunou z dvanástich hviezd. (por. Zjv 12,1) Keď nesieme v rukách zažatú sviecu, uvedomujeme si a vyznávame svoju vieru v zmŕtvychvstalého Krista. Od neho celý náš život dostáva svetlo a nádej.

Zverujem vám, drahí bratia a sestry osobitný úmysel modlitby na dnes večer:Proste Pannu Máriu, aby vyprosila svetu túžený dar pokoja a mieru. Nech v dušiach prekvitajú pocity odpustenia a bratstva. Nech sa zložia zbrane a v srdciach nech zhasnenenávisťa násilie.

Každý človek nech vidí v tom druhom nie nepriateľa, proti ktorému treba bojovať, ale brata, ktorého treba prijať a spoločne tak budovať lepší svet.

Spolu vzývame Kráľovnú pokoja a obnovujeme naše úsilie v službe zmierenia, dialógu a solidarity. Tak si zaslúžime blaženosť, ktorú Pán prisľúbil tým, „ktorí šíria pokoj“ (Mt 5,9) Sprevádzam vás svojou modlitbou a požehnaním.All the contents on this site are copyrighted ©.