2004-08-14 16:43:33

Zázračné uzdravenia v Lurdoch


Francúzsko:Lurdy už od začiatku sú známe aj kvôli mnohým nevysvetliteľným zázračným uzdraveniam. Preto v roku 1859 profesor Vergez z fakulty medicíny v Montpellier bol poverený vykonať lekárske prehliadky u chorých, ktorí sa uzdravili. Sedem uzdravení bolo vyhlásených „za nevysvetliteľné“, čo bolo pre príslušného biskupa, Mons. Laurenca, dôkazom o pravosti zjavení, ktoré uznal v roku1862.

V roku 1905 pápež Pius X. nariadil uzdravenia „podrobiť riadnemu skúmaniu“. Kvôli tomu bol v Lurdoch zriadenýÚrad pre lekársky výskum. Každý nový prípad prejde rukami lekára, ktorý má v ten deň službu. Ten, keď to uzná za vhodné, zvolá konzultačnú radu, na ktorej sa môže zúčastniť ktorýkoľvek lekár prítomný v Lurdoch bez rozdielu vierovyznania. Po posúdení prípadu a pozitívnom vyjadrení, celá dokumentácia prechádza naLurdský medzinárodný lekársky výbor, ktorý bol zriadený v roku 1947.

Výbor zasadá raz do roka a vo svetle súčasných medicínskych poznatkov posudzuje všetky prípady uzdravení. Potom vyhlási, či niektoré z uzdravení môže byť považované za nevysvetliteľné. K tomu sú potrebné najmenej dve tretiny hlasov členov výboru. Lekárske hodnotenie sa následne posiela biskupovi diecézy, z ktorej pochádza uzdravený a až ten rozhodne, či daný prípad vyhlási za zázrak, alebo nie.

Od roku 1858 Katolícka cirkev oficiálne uznala len 66 zázračných uzdravení. Posledné z roku 1987 bolo uznané v roku 1999.All the contents on this site are copyrighted ©.