2004-08-14 16:37:41

Ján Pavol II. začal 104. zahraničnú cestu


Francúzsko:Ján Pavol II. dnes začal svoju 104. zahraničnú cestu. Ako pútnik prišiel do Lúrd. Je to už jeho druhá návšteva tejto mariánskej svätyne a siedma návšteva Francúzska.

Prvá návšteva Lúrd Svätým Otcom je spojená s atentátom na jeho osobu. Prísť tu mal už v júli 1981, keď tu bol Eucharistický kongres. Avšak, práve kvôli atentátu, ktorý bol naňho spáchaný 13. mája 1981 na Námestí svätého Petra, musel cestu odložiť. Mohol ju uskutočniť o dva roky neskôr, 14. a 15. augusta 1983.

Ján Pavol II. prišiel teraz do Lúrd pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Svojou apoštolskou púťou začal oslavy výročia dogmy na mieste, kde sama Panna Mária povedala Bernadete Soubirousovej, že je Nepoškvrnené počatie.

Svätý Otecpristál na letisku Tarbes o 11. hodine, kde ho privítal francúzsky prezident Jacques Chirac s manželkou. Po jeho krátkom uvítacom príhovore sa slova ujal Svätý Otec, ktorý vo svojom pozdrave povedal:

Pán prezident, Ctihodní bratia v biskupskej službe, vážené dámy a páni!

Ďakujem Pánovi, že mi umožnil znova sa vrátiť do milovanej francúzskej zeme a pozdraviť vás všetkých so srdečným posolstvom milosti a pokoja.

Dôvodom mojej dnešnej návštevy je osláviť 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Preblahoslavenej Panny Márie. S veľkým pohnutím si želám spojiť sa s miliónmi pútnikov, čo každoročne prichádzajú do Lúrd zo všetkých kútov sveta, aby zverili Matke Pána úmysly, ktoré nosia vo svojich srdciach a prosili o jej pomoc a príhovor.

Keď prichádzam na toto sväté miesto v prvom rade chcem vyjadriť svoj srdečný pozdrav vám, pán prezident a skrze vás, všetkým synom a dcéram tejto vznešenej krajiny, ktorá si v týchto dňoch pripomína šesťdesiate výročie vylodenia v Provensálsku.

Nech tieto oslavy prispejú k väčšej svornosti medzi národmi a poslúžia k obnove spoločného úsilia pri hľadaní a budovaní pokoja.

S radosťou si spomínam na svoje predchádzajúce návštevy Francúzska a ochotne využívam túto príležitosť prejaviť úctu veľkému kultúrnemu dedičstvu a dedičstvu viery, ktoré poznačili jeho históriu. Nemôžem nespomenúť veľkých svätých, ktorí pochádzali z tejto krajiny, vynikajúcich učiteľov kresťanských myšlienok, školy spirituality i mnohých misionárov, ktorí opustili svoju rodnú zem, aby zaniesli do sveta posolstvo o Ježišovi Kristovi. S dôverou tiež hľadím na kresťanské komunity dneška, ktoré šľachetne prijímajú volanie, aby obohatili naše časy múdrosťou a nádejou, ktorá pochádza z Evanjelia.

V úcte k zodpovednosti povinnostiam všetkých ľudí, Katolícka cirkev chce ponúknuť spoločnosti svoj osobitný príspevok k budovaniu sveta, v ktorom veľké ideály slobody, rovnosti a bratstva, môžu formovať základy sociálneho života v neúnavnej práci a podpore spoločného dobra.

Zverujem tieto želania príhovoru mladej Bernadete Soubirusovej, poníženej dcére bigorrského vidieka, a skrze materský príhovor Panny Márie zvolávam na túto krajinu Božie požehnanie ako záruku prosperity a pokoja teraz i v budúcnosti.

Po krátkom osobnom stretnutí s prezidentom Chiracom Ján Pavol II. opustil letisko a v papamobile sa presunul do Lúrd.All the contents on this site are copyrighted ©.