2004-08-14 16:40:46

Ján Pavol II. po príchode do Lúrd


Francúzsko:Po príchode do Lúrd Ján Pavol II. prišiel pred Masabielsku jaskyňu zjavení. Tak ako všetci pútnici, napil sa vody z prameňa. Potom sa spoločne so zhromaždenými veriacimi pomodlil Anjel Pána. Následne kardinál Roger Etchegaray prečítal krátky pápežov príhovor.

„Prichádzajúc k Massabielskej jaskyni chcem venovať svoj prvý pozdrav chorým, ktorí do tejto svätyne prichádzajú v čoraz väčšom počte. Pozdravuje aj ich sprievodcov, čo sa o nich starajú ako aj ich rodiny. Som tu s vami, drahí bratia a sestry, ako pútnik pri Panne Márii, modlím sa a dúfam spolu s vami. Zdieľam s vami časť života, poznačenú telesným utrpením, no, ktorá však v Božom pláne nie je o nič menej plodná. Spolu s vami sa modlím za tých, čo vložili dôveru do našich modlitieb. Vo svojej apoštolskej službe som vždy mal veľkú dôveru v silu obety amodlitby tých, ktorí trpia. Prosím vás, aby ste sa spojili so mnou na tejto mojej púti aby sme na príhovor Panny Márie priniesli Bohu všetky úmysly Cirkvi a sveta.

Drahí chorí, bratia a sestry, chcel by som vás všetkých objať s láskou, každého osobne a povedať vám, ako som vám blízko a cítim s vami. Robím to v duchu a zverujem vás materskej láske Matky Pána, ktorú prosím aby dosiahla pre vás požehnanie a potešenie svojho Syna Ježiša Krista.

Ján Pavol II. miestnemu biskupovi Mons. Jacquesovi Perrierovi odovzdal Zlatú ružu. V minulosti tento symbol darovávali pápeži katolíckym kráľovnám. Rokmi sa tento zvyk zmenil a tak pápež daruje „Zlatú ružu“ Panne Márii Kráľovnej neba. Ján Pavol II. to už vykonal niekoľkokrát počas svojich ciest do rozličných mariánskych svätýň. Po požehnaní sa Svätý Otec odobral do pútnického domu Notre-Dame, ktorý sa stal jeho dočasnou rezidenciou.All the contents on this site are copyrighted ©.