2004-08-11 13:40:35

Kristus je našou skutočnou slobodou


Vatikán:V ruskom meste Irkutsk sa dnes začalo stretnutie mladých ruských kresťanov. Koná sa v rámci prípravy na 20. Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať na budúci rok v nemeckom Kolíne. Pri tejto príležitosti zhromaždeným mladým zaslal osobitný list aj Ján Pavol II.

Stretnutie mladých Rusov v Irkutsku je znamením rozvoja riadneho života cirkevného spoločenstva v Rusku. Ide o komunitu, ktorá je menšinou a vychádza z podzemia kde bola počas komunistického režimu. Má svoje vlastné vnútorné i vonkajšie problémy, ale hľadá svoje miesto v spoločnosti.

Posolstvo Jána Pavla II. zdôrazňuje jeho nádej, ktorú vkladá do mladých, kvôli ich sile a význame pre poslanie Cirkvi v Rusku. „Cirkev vo vás vidí svoju nádej, drahí mladí, a s dôverou očakáva vaše nadšenie a silu vašej mladosti, ako novú miazgu pre svoje poslanie“ uviedol Svätý Otec.

Ján Pavol II. spomína mnohé ťažkosti a prenasledovania minulosti. „Cirkev v minulosti zakúsila mnohé trápenia, bola prenasledovaná a mučená neraz až po vyliatie krvi. Vytrvala však v spojení s Kristom, jediným Pánom a vo vyznávaní večných právd viery. V tejto situácii boli vedľa seba ako katolíci, tak aj pravoslávni a protestanti. Ich svedectvo sa pre nás stalo spoločným dedičstvom“.

Svätý Otec ďalej v liste cituje Dostojevského, kde tento veľký ruský spisovateľ píše: „Človek je tajomstvo. Tajomstvo, ktoré je potrebné vyriešiť a ak prežiješ celý život hľadaním,aby si ho vyriešil, nehovor, že si premrhal čas. Ja študujem toto tajomstvo, pretože chcem byť človekom. Drahí mladí, skutočný zmysel existencie spočíva v spojení s Ježišom, ktorý je cestou, pravdou a životom. On má slová, ktoré dávajú život, povolávajú k bytiu, ukazujú cestu a posilňujú sklamané srdcia vzbudením novej nádeje“.

Týmito slovami chce Ján Pavol II. nasmerovať mladých zhromaždených v Irkutsku na Svetový deň mládeže. „Chceme vidieť Ježiša“ bolo naposledy témou Svetového dňa mladých. V tejto žiadosti, s ktorou sa obrátili niekoľkí Gréci na apoštola Filipa, opäť zaznieva aj mĺkvy a často nevedomý výkrik mnohých vašich rovesníkov, ktorí „prosia veriacich dneška, aby nielen hovorili o Ježišovi, ale aby im ho v istom zmysle ukázali. Je teda naliehavé ukázať Kristovu tvár, ktorá žije v jeho Cirkvi, a označiť ho za jedinú cestu, ktorá vedie k pravde o človeku a k plnému šťastiu“.

Ján Pavol II. povzbudzuje mladých, aby odolali pokušeniu nechať Boha mimo svojho života, alebo obmedziť vieru na formálne a sporadické gestá. „Cirkev potrebuje svedkov pripravených nasledovať Krista až na kríž. Túto radikálnu vernosť evanjeliu od vás očakávajú vaši rovesníci, ktorí sú často pritiahnutí ľahkým a pohodlným životom, pokušeniami drog a hedonizmu, očakávajú ju viac ako nikdy predtým. Tak, často končia ako otroci násilia, nenachádzajú zmysel života a sú zúfalí. Nedovoľte, aby sloboda nadobudnutá za cenu veľkých obetí a utrpenia v tejto vašej drahej vlasti, bola premárnenáúpadkom a falošnými ideálmi. Kristus je našou skutočnou slobodou... Iba v ňom nachádza zmysel a pokoj naše srdce“.

V závere listu mladým Rusom zídeným v Irkutsku Ján Pavol II. zdôrazňuje, že Boh poslal svojho Syna medzi nás, lebo chce zachrániť každého človeka. „A vy môžete byť vo svete a pre svet tvárou tejto jeho milosrdnej lásky. To nech je vašou každodennou úlohou!All the contents on this site are copyrighted ©.