2004-08-09 15:24:54

Relikvie svätej Terezky Ježišovej putujú po Kolumbii


Kolumbia:Od 1. augusta začali po farnostiach krajiny putovať relikvie svätej Terezky Ježišovej. Púť organizuje rehoľa karmelitánov v spolupráci s miestnou biskupskou konferenciou. Jej názov je: „Misia za pokoj v Kolumbii“. Hlavným motívom púte je 40. výročie zriadenia provincie bosých karmelitánov v Kolumbii. Počas siedmych týždňov relikvie navštívia 35 diecéz. K verejnej úcte budú vystavené v katedrálach, farských chrámoch, kláštoroch a predovšetkým v karmelitánskych komunitách. Púť vyvrcholí 19. septembra.

Veriaci krajiny sa na túto udalosť veľmi intenzívne pripravovali najmä prostredníctvom tlače, rádia a televízie. „Počas celej púte sú na všetkých miestach k dispozícii veriacim kňazi, ktorí vysluhujú najmä sviatosť zmierenia. Ďalší vedú liturgické slávnosti, modlitbové bdenia a pod.“ – uviedol koordinátor púte, páter Liomer Diaz.

Svätá Terezka Ježišova bola v roku 1927 pápežom Piom XI. vyhlásená za patrónku misií, spoločne so svätým Františkom Xaverským. V roku 1997 ju Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku cirkvi a pri tej príležitosti boli jej relikvie vystavené na Námestí svätého Petra. Od tej chvíle začali putovať po celom svete. Navštívili mnohé krajiny, medzi inými Brazíliu, Argentínu, Filipíny, Tajwan, Hong Kong, Mexiko, Írsko, Kanadu, Austráliu, Oceániu, Libanon, Irak a ďalšie.All the contents on this site are copyrighted ©.