2004-08-09 15:13:06

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Včera na poludnie, do letného pápežského sídla v Castel Gandolfe prišlo niekoľko sto pútnikov, aby sa so Svätým Otcom spoločne pomodlili pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Ján Pavol II. sa im predtým prihovoril týmito slovami:

Pred dvoma dňami, na sviatok Premenenia Pána, sme si pripomenuli výročie smrti Božieho služobníka pápeža Pavla VI. Toto výročie má osobitný význam, lebo práve pred 40 rokmi, 6. augusta 1964, tento môj ctihodný predchodca publikoval svoju prvú encykliku Ecclesiam suam.V tomto pamätnom dokumente potvrdil svoju hlbokú lásku k Cirkvi, ktorá je povolaná, aby vyžarovala jasné svetlo Kristovej tváre. Tu naznačil niektoré základné „cesty Cirkvi“: bezprostredné poznanie jej samej, obnova, a dialóg. „Cirkev je dnes viac ako kedykoľvek predtým živá! Ale keď o tom premýšľame, zdá sa, že všetko musíme ešte urobiť. Práca začína dnes a nikdy nekončí“ (AAS, LVI [1964], 659). Tieto slová majú stále svoju aktuálnosť a podnecujú všetkých veriacich, aby aj naďalej zodpovedne pokračovali v autentickej obnove Cirkvi, ktorú začal 2. vatikánsky koncil.

O niekoľko dní začnú v Aténach 28. olympijské hry. Srdečne pozdravujem všetky oficiálne delegácie, športových reprezentantov štátov a všetkých, ktorí sa olympiády zúčastnia. Osobitne chcem pozdraviť mesto Atény a spomínam si na srdečnosť, s akou ma prijal grécky ľud pri príležitosti môjho putovania po stopách svätého Pavla.

Zo srdca si želám, aby vo svete, dnes zmietanom, často znetvorenom mnohými formami nenávisti a násilia, bola táto významná športová udalosť príležitosťou k pokojnému stretnutiu a pomohla k porozumeniu a mieru medzi národmi.

Na Olympijské hry i na celý svet športu zvolávam materskú ochranu Preblahoslavenej Panny Márie. Jej by som chcel tiež zveriť svoju púť, ktorú – ak Pán Boh dá – vykonám do Lurdskej svätyne na budúcu sobotu a nedeľu, aby som tam oslávil Nanebovzatie Panny Márie pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia dogmy o jej Nepoškvrnenom počatí.All the contents on this site are copyrighted ©.