2004-08-09 09:33:29

Папски благослов над Олимпийските игри в Атина


В свят, все повече изпълнен с омраза и насилие, Олимпийските игри в Атина са подходящ случай за насърчаване мира между народите. Това бе пожеланието, което Папа Йоан Павел ІІ отправи по време на неделната молитва “Ангел Господен” от апостолическата резиденция Кастелгандолфо, край Рим, пет дена преди началото на 28 –то издание на светновния атлетически форум: ”Над Олимпийските игри и над целия спортен свят – каза Папата – призовавам майчинската закрила на Пресветята Божия майка Мария!” С тази молитва към Дева Мария, пред чиято статуя ще се поклони на 14 и 15 август в богородичното светилище в Лурд, Папата повери това голямо спортно събитие, което може да бъде противовес на напрежението и драмите по света и средство за мирно единение:
”От все сърце пожелавам – каза Папата - в съвременния свят, белязан от най-различни форми на омраза и насилие, това голямо спортно съзтезание да се преръвне в подходящ случай и за мирна среща между народите по света”.

Диалогът между народите и духовното обновление бяха акцентът на Папата по повод едно друго актуално събитие: 40-та годишнина от подписването на папската енциклика“Еклезиам суам”от Папа Павел VІ, която се навърши на 6 август: “В този исторически документ – подчерта Светия Отец – Папа Монтини заяви още в началото на своя понтификат любовта си към Църквата, призвана да отразява славния Христов лик, и посочи основните линии по пътя на Църквата: съзнание, обновление и диалог”. “Църквата – продължи Папата, цитирайки думите на своя предшественик Павел VІ – е жива днес повече от всякога! Все пак трябва да се смята че има още какво да се направи – работата запозва от днес и никога не свършва”. “Тези думи и днес са актуални – допълни Йоан Павел ІІ – и са стимул за вярващите да продължат църковното обновление, започнало с Втория Ватикански събор”.All the contents on this site are copyrighted ©.