2004-08-04 17:15:00

Vatikán zriadil osobitný úrad pre šport


Vatikán:Pápežská rada pre laikov zriadila novú sekciu Cirkev a šport.Blížiaca sa olympiáda v Aténach a milióny osôb, ktoré ju budú na celom svete sledovať, sú znamením, že šport je významným prvkom života našej spoločnosti. Na druhej strane, rôzne športové disciplíny sa vzdialili od svojich pôvodných ideálov a je potrebné navrátiť im opäť ich hlavné hodnoty– uvádza sa vo vyhlásení Pápežskej rady. Cirkev, ktorá vždy prejavovala osobitný záujem o rozličné a dôležité oblasti ľudského spolunažívania, je povolaná zaoberať sa aj športom, ktorý je bezpochyby považovaný za jeden z hlavných prvkov súčasnej kultúry a jednou z hraníc novej evanjelizácie. S cieľom, aby hlas Cirkvi bolo počuť aj vo svete športu, sa Ján Pavol II. rozhodol zriadiť novú sekciu pri Pápežskej rade pre laikov.

Nová sekcia má viacero cieľov:

- Cirkev má byť oporným bodom pre národné a medzinárodnéšportové organizácie;

- Miestne cirkvi sa majú starať o pastoráciu v športovom prostredí a podporovať spoluprácu medzi katolíckymi športovými združeniami;

- Podporovať kultúru športu, ako prostriedku celkového rastu osoby a ako nástroj v službe pokoja a bratstva medzi národmi;

- Predkladať na štúdium témy týkajúce sa športu, predovšetkým z etického hľadiska;

- A organizovať i podporovať iniciatívy o kresťanskom živote športovcov.

Pápežská rada pre laikov dúfa, že nová sekciaCirkev a šport bude pre všetkých – zodpovedných, riaditeľov, fanúšikov a samozrejme aj športovcov – príležitosťou k podpore takej športovej praxe, ktorá bude vedieť spojiť konštruktívneho ducha s kultúrnymi a sociálnymi zmenami, pri zachovaní dôstojnosti ľudskej osoby. Iba tak sa šport môže stať školou cnosti a nástrojom pokoja medzi národmi.All the contents on this site are copyrighted ©.