2004-08-04 17:17:24

Cirkev vo Francúzsku


Paríž:Francúzsko, kam v polovici mesiaca príde na pastoračnú návštevu pápež Ján Pavol II., malo k 31. decembru 2002 59 miliónov obyvateľov. Do Katolíckej cirkvi sa hlási 46 miliónov. Je tu 98 diecéz, 181 biskupov a 19 087 farností. Diecéznych kňazov je 17 935, kým rehoľných 5 597. Teda celkove je ich 23 532. Trvalých diakonov je 1 788. Rehoľných bratov je 3.220. Rehoľných sestier je 44 767. Kňazom v pastorácii pomáha 75 727 katechétov. Na kňazstvo sa pripravuje 1 311 seminaristov. Katolícka cirkev spravuje 7 337 materských a základných, 2 691 stredných škôl, 215 vyšších škôl a univerzít. Cirkev spravuje aj 97 nemocníc a 505 starobincov.All the contents on this site are copyrighted ©.