2004-08-02 16:18:49

Sústrastný telegram Svätého Otca do Iraku


Vatikán:V súvislosti s násilnými útokmi na viaceré katolícke komunity v Iraku, Svätý Otec vyjadril svoju blízkosť irackým katolíkom, ktorí sú tak ťažko skúšaní. Je to o to vážnejšie, lebo boli zasiahnutí zídení v modlitbe, práve v nedeľu, v Pánov deň. Babylonskému patriarchovi a predsedovi združenia katolíckych biskupov Iraku, Jeho Blaženosti, Emanuelovi III. Dellymu, Ján Pavol II. poslal toto osobitné posolstvo.

„V tejto hodine skúšky som duchovne blízko cirkvi a irackej spoločnosti – uviedol Svätý Otec. „Vyjadrujem moju solidaritu pastierom a veriacim a uisťujem ich o svojej modlitbe a úsilí, aby v krajine zavládol pokoj. Túžim, aby sa všetci veriaci v jediného dobrotivého a milosrdného Boha zjednotili v odsúdení každej formy násilia a spolupracovali na návrate svornosti do trápenej irackej krajiny“.All the contents on this site are copyrighted ©.