2004-08-02 16:17:25

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána 1. augusta 2004


Vatikán:Včera na poludnie, do letného pápežského sídla v Castel Gandolfe prišlo niekoľko sto pútnikov, aby sa so Svätým Otcom spoločne pomodlili pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Ján Pavol II. sa im predtým prihovoril týmito slovami:

„Liturgia dnešnej nedele nám opäť predkladá Ježišovo učenie o tom, čo je pravé bohatstvo. Nie je to dostatok hmotných statkov, ale duchovnébohatstvo, ktoré spočíva v uznaní prvenstva Boha v našom živote, tak, aby sme sa pri každodennom rozhodnutí dali viesť evanjeliom. Zástupu, ktorý ide za Ježišom, Kristus vysvetľuje, že ten, kto zhromažďuje bohatstvo, ale pred Bohom nie je bohatý, je blázon“ (por. Lk 12,21).

Drahí bratia a sestry! Mimoriadnym svedkom a významným príkladom tohto duchovného „bohatstva“ je Panna Mária, ktorá sa označuje za „služobnicu“ Pána a úplne sa odovzdáva do Božej vôle. Kiež aj nás svätá Panna vedie po strmej, ale oslobodzujúcej ceste kresťanskej svätosti, ktorá je prameňom pokoja a vnútornej radosti.

O túto milosť pre všetkých veriacich budem prosiť na svojej púti do Lúrd, kam pôjdem 14. a 15. augusta a potom tiež v Lorete, kde budem 5. septembra, aby som sa pridal k národnej púti Talianskej katolíckej akcie, ku ktorej sa pridalo aj Talianske športové centrum.

Ďakujem Talianskej biskupskej konferencii, arcibiskupovi Loreta a národnému predsedníctvu Katolíckej akcie. Dnes je tu prítomný jej prezident a generálny cirkevnýasistent. Ďakujem im za pozvanie, aby som prišiel na púť do Loreta. Pri tejto príležitosti s radosťou zapíšem do zoznamu blahoslavených troch jej členov: lekára a kňaza Pedra Tarrés y Clareta z Barcelony a dvoch mladých Talianov Alberta Marvelliho a PinaSuriana. Povzbudzujem členov Katolíckej akcie,aby prišli do Loreta v hojnom počte. Čakám tam na vás, milí priatelia. Čakám deti, chlapcov, dievčatá i rodiny! Spoločne budeme prosiť Pannu Máriu Loretánsku, aby nám vyprosila novú jar milosti a elán do prácev Katolíckej akcii i pre celý kresťanský ľud.

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní v poľskom pozdrave Svätý Otec spomenul Varšavské povstanie spred 60 rokov:

„Drahí bratia a sestry! Varšavské povstanie som prežíval v Krakove vo veľkom duchovnom napätí a vmodlitbe. Dnes, na 60. výročie tohto vlasteneckého boja za slobodu, spoločne so všetkými Poliakmi skláňam hlavu a vzdávam česť hrdinom hlavného mesta Varšavy, ktorí zahájili boj proti okupantom za slobodu a zvrchovanosť poľskej vlasti. Prosím, aby mužov, ktorí v hrdinstve obetovali svoj život, Pán bohato odmenil a všetkým, ktorí sa dnes tešia zo slobody, za ktorú bojovali, vzdávam česť a hlbokú úctu. Zo srdca žehnám hrdinskú Varšavu!

Po taliansky Ján Pavol II. spomenul aj švajčiarsky štátny sviatok, výročie založenia Helvétskej konfederácie, a osobitne pozdravil členov Pápežskej švajčiarskej gardy. Na záver Svätý Otec zaželal všetkým peknú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.