2004-08-02 16:21:08

List Jána Pavla II. pri príležitosti spomienky na Waršavské povstanie


Vatikán:Pri príležitosti výročia Varšavského povstania Svätý Otec poslal primátorovi Varšavy Lechovi Kačinskému osobitný list, v ktorom okrem iného píše:

„Ďakujem vám za pozvanie na oslavy 60. výročia Varšavského povstania. Celým srdcom sa spájam s obyvateľmi hlavného mesta i všetkými rodákmi, ktorí si slávnostne pripomínajú dramatické dni, ktoré predstavovali vrchol odboja proti hitlerovskej okupácii Poľska. Ako syn tohto národa chcem si uctiť padlých hrdinov, i tých, čo prežili tieto augustové dni.

Skláňam sa pred povstalcami, ktorí v nerovnom boji nehľadeli na svoj život za vec vlasti, aj keď v poslednej fáze, nakoľko im chýbali vhodné prostriedky i vonkajšie podmienky, utrpeli vojenskú porážku. Ich skutok navždy zostane v pamäti národa ako najvyššie vyjadrenie vlastenectva. Aká veľká musela byť láska k vlasti v srdciach tých, ktorí nehľadeli na svoj život, často nedospelý, na život, ktorý mali pred sebou a vystúpili na barikády v mene osobnej i spoločnej slobody. S úctou a cťou si spomínam na vojakov Národnej armády i ďalších troch vojenských formácií, ktorým velil plukovník, neskôr generál Anton Chrusciel známy pod menom Monter. Pomáhalo im aj civilné obyvateľstvo Varšavy a desaťtisíce zahynuli v boji. Ako tu nemyslieť na hrdinov kňazov, ktorí ako kapláni povstania prinášali bojovníkom posledné služby, často aj za cenu vlastného života. Osobitným spôsobom chcem vzdať úctu hrdinským lekárom a zdravotným sestrám, ktorí sa starali o ranených. Mnohé z nich zahynuli spolu s nimi. Dúfam, že spomienka na tieto hrdinské ženy a dievčatá ostanenavždy živá ako výzva k nezištnej službe pre tých, čo sú v núdzi.

Keď sa v mysli vraciam k týmto udalostiam a osobám, ktorých sa týkali, mám dojem, že Varšava, nezničiteľné mesto, ktorá povstala z ruín, nie je o nič horšia ako iné európske hlavné mestá tak pre jej krásu, ako aj pre význam jej morálneho víťazstva. Nech zostane pre nás vždy týmto pamätníkom.

Srdečne pozdravujem tých, čo prežili oné dni a dnes sú skupinou vznešených svedkov ťažkých chvíľ. Sú svedkami veľkosti ľudského ducha, schopného pozdvihnúť spoločné dobro nad vlastné. Teším sa, že po 60 rokoch, napriek predchádzajúcim pokusom vymazať túto udalosť z pamäti národa, sa všetci môžeme tešiť z ovocia tohto vojenského úsilia.

Žehnám moju milovanú Varšavu i celé Poľsko. Prosím Pána Boha, aby obdaril svojou milosťou srdcia všetkých Poliakov, aby spomienka na hrdinské dielo ich otcov nebola iba návratom k prešlým dejinám, ale povzbudením k takej láske k vlasti, ktorá by sa prejavila nadradením spoločného dobra nad osobnými záujmami.All the contents on this site are copyrighted ©.