2004-06-19 17:08:06

USA: katolicy w polityce


Do zdecydowanej obrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz do zajmowania postaw zgodnych z wiarą wezwali katolickich polityków biskupi USA. W czasie obywającej się w Denver nadzwyczajnej sesji plenarnej episkopatu przyjęli oni dokument zatytułowany: „Katolicy w życiu politycznym”.


Biskupi przypominają, że obowiązkiem katolickich ustawodawców jest naprawa ustaw błędnych moralnie. Powinni oni przekonywać wszystkich ludzi o konieczności obrony życia i godności każdego człowieka. „Gdyby tego nie czynili byliby winni współudziału w złu i grzechu przeciwko dobru wspólnemu” – czytamy w dokumencie. Biskupi przestrzegają instytucje katolickie przed wyróżnianiem osób, które działają wbrew podstawowym wartościom wypływającym z wiary. Nakładają jednocześnie na parafie, placówki edukacyjne, charytatywne i szpitale obowiązek nauczania o świętości życia ludzkiego i godności osoby. Episkopat amerykański wzywa wszystkich wiernych do dokonania rachunku sumienia co do godnego przyjmowania Komunii Świętej. Decyzję w sprawie odmowy jej udzielenia politykom popierającym legalizację aborcji na życzenie pozostawia się sumieniu poszczególnych biskupów diecezjalnych. W dokumencie przypomniano, że Eucharystia powinna być postrzegana jako źródło, z którego katolicy czerpią siły do pełnienia swej misji w świecie. Dlatego mogą ją przyjmować tylko osoby, które praktykują swą wiarę zgodnie z nauką Kościoła, zarówno w życiu osobistym jak i publicznym.


stAll the contents on this site are copyrighted ©.