2004-06-04 17:42:46

Katolicyzm i literatura języka hiszpańskiego


Już po raz piąty Papieska Rada do spraw Kultury zorganizowała dzień refleksji we współpracy z Instytutem Encyklopedii Włoskiej i z rzymskim Instytutem imienia Miguela Cervantesa. Jego tegoroczny temat brzmi: “Dwudziestowieczna literatura krajów języka hiszpańskiego a katolicyzm”. Obrady otworzył 1 czerwca rano kard. Paul Poupard.

Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Kultury przypomniał głębokie kryzysy i przemiany, jakie w XX stuleciu przeżyła Hiszpania oraz związane z nią swoją historią i kulturą kraje kontynentu amerykańskiego. Nowe idee i sytuacje w polityce, obyczajach, kulturze, ideologii stanowiły wyzwanie dla katolickiej tradycji tych krajów. Kościół przeżywał momenty tragiczne. Wyznawanie wiary chrześcijańskiej oznaczało dla wielu ludzi – duchownych i świeckich – narażenie się na prześladowanie, a nawet śmierć. Wiek XX – stwierdził kardynał Poupard – był czasem napięć i starć, wyzwań i prób dialogu, ale także bardziej świadomych życiowych wyborów i chrześcijańskiej dojrzałości. Znalazło to odbicie również w literaturze. Hiszpańskojęzyczni pisarze i poeci wyrażali powszechne odczucia swych narodów. Dokonywali przemyśleń swej wiary w świetle epokowych przemian.

akAll the contents on this site are copyrighted ©.