2004-05-26 17:39:06

Prebehlo zasadnutie Európskej federácie katolíckych univerzít


Nemecko:V Eichstätte, kde sa nachádza jediná katolícka univerzita Nemecka sa v dňoch 14. - 15. mája 2004 konalo výročné plenárne zasadnutie Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE), ktorá má 43 členov. Rokovania sa zúčastnili okrem rektorov katolíckych univerzít aj sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu arcibiskup Michael Miller.

Zhromaždenie prijalo deklaráciu, ktorou sa hlási k spolupráci s inými univerzitnými systémami vo svete a k zodpovednosti za výchovu k verejnej službe prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania pri zachovaní inštitucionálnej autonómie a slobody. Katolícke univerzity pri tom vychádzajú z evanjeliových hodnôt, ktoré sú základom ich filozofie.

Vyhlásenie ďalej konštatuje, že iba v niektorých krajinách súkatolícke univerzity uznané ako rovnocenné s inými (Belgicko, Holandsko) a preto katolícke univerzity žiadajú členské štáty EÚ rešpektovať slobodu vysokoškolského vzdelávania a zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým študentom v akademickej i v ekonomickej rovine.

Arcibiskup Miller zoznámil plénum s požiadavkami kladenými na katolícke univerzity, a zhromaždenie riešilo aj administratívne otázky. Boli prijatí noví asociovaní členovia – Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita sv. Terézie v Bukurešti.

Profesor Jozef Ďurček, rektor ružomberskej Katolíckej univerzity oboznámil delegátov o podpise dohody medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o katolíckom vzdelávaní, ktorá zaručuje aj u nás rovnoprávnosť Katolíckej univerzity s inými univerzitami.

Európska federácia katolíckych univerzít si zvolila aj nového predsedu, ktorým sa stal prof. Patrick Valdrini z Katolíckeho inštitútu v Paríži.All the contents on this site are copyrighted ©.