2004-05-26 08:31:16

Enchiridion mieru


Taliansko:Dehoniánske vydavateľstvo publikovalo dielo na ktorého 1865 stranách sú zozbierané vyjadrenia pápežov o mieri. Prvý diel s názvom „Enchiridion mieru“ obsahuje najvýznamnejšie vyjadrenia pápežov od Pia X. po Jána XXIII. Texty sú v originálnom jazyku - ako boli prednesené i ich taliansky preklad.

Kardinál Jean-Louis Tauran, v úvode vysvetľuje, že „na týchto stranách povstáva Cirkev, ktorá kráča spolu s ľudstvom a predstavuje sa vo svojom prorockom odeve. Pápeži, ktorí sú citovaní v tomto diele, dali život skutočnej teológii pokoja. Katolícka cirkev oproti súčasnému terorizmu a nevyriešeným konfliktom, ponúka všetky svoje sily v boji za spravodlivosť, solidaritu, bratstvo a pokoj“, zdôraznil v prológu kardinál Tauran.

Prvý diel knihy začína pontifikátom Pia X. a končí u Jána XXIII. Druhý diel, ktorý sa už pripravuje bude obsahovať vyjadrenia pápežov Pavla VI. a Jána Pavla II.All the contents on this site are copyrighted ©.