2004-05-25 08:14:31

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovná


Vatikán:„V Taliansku i v ďalších krajinách sa dnes slávi Nanebovstúpenie Pána, ktoréukazuje, ako ľudstvo, prijaté a vykúpené Kristom, bolo ním povýšené k plnému spoločenstvu s Bohom.

Dnes sa tiež sláviSvetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.Cirkev hľadí na pracovníkov tejto širokej oblasti s pozornosťou a sympatiami a chce s nimi udržovať priamy a otvorený dialóg, aby ich tak povzbudzovala v úsilí v prospech autentického pokroku ľudstva.

Téma, o ktorej tohto roku uvažujeme je: „Médiá v rodine: Riziko a bohatstvo“.Vďaka moderným technológiám majú mnohé rodiny priamy prístup k bohatým prameňom komunikácie a informáciám a môžu využiť túto príležitosť pre výchovu, kultúrne obohatenia a duchovný rast. Masmédiá však môžu rodine spôsobiť aj veľké škody a to v prípade, keď prinášajú neprimeraný, či dokonca skreslený obraz života, rodiny, náboženstva a morálky.

Je preto potrebné ich užívať múdro a rozvážne. Je to povinnosť, ktorá sa týka predovšetkým rodičov, ktorí sú zodpovední za zdravú a vyváženú výchovu detí. Je to úloha, ktorá sa okrem nich týka aj verejných inštitúcií, ktoré sú povolané aplikovať proces regulácie schopnej zaistiť, aby masmédiá vždy rešpektovali pravdu a spoločné dobro. V týchto dňoch, ktoré predchádzajú Turíce, spolu s Pannou Máriou prosme o dar Ducha Svätého, aby pomohol tým, čo pracujú v oblasti masmédií, aby svoju prácu vykonávali so skutočnýmapoštolským nadšením.

Po modlitbe Regina Coeli Svätý Otec ešte dodal:

V tejto chvíli myslím na kardinála Giovanniho Battistu Re, ktorý je mojim osobitným legátom na oslavách 750. výročia posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Okrem neho zdravím tiež miestneho biskupa, celú františkánsku rodinu, občianskych predstaviteľov a veriacich, ktorí sa zišli na túto slávnosť. Pridávam sa k spoločnej modlitbe a prosím, aby sa svätý František, patrón Talianska, prihováral za celý národ, aby mohol s nádejou hľadieť do budúcnosti, otvorenej zmiereniu a solidarite.

Na budúcu sobotu o 18. hodine, na vigíliu slávnosti zoslania Ducha Svätého budem predsedať slávnostným vešperám. Pozývam všetkých veriacich, najmä členov Hnutia obnovy v Duchu Svätom, aby sa jej zúčastnili, aby sme tak mohli spoločne vyprosiť pre nás i pre celú Cirkev bohaté dary Ducha Svätého. Všetkým želám príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.