2004-05-25 08:19:50

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu


Rakúsko:V rámci púte národov v Mariazelli, ktorá sa konala uplynulý víkend, sa pápežský osobitný legát kardinál Angelo Sodano stretol s kardinálmi a biskupmi. S jeho príhovoru, ktorý publikuje včerajšie vydanie vatikánskeho denníka l’Osservatore Romano sme vybrali podstatnú časť:

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu (Ž 133, 1) spieval žalmista, nadšený pri pohľade na stretnutie vyvoleného ľudu pri príležitosti výročného sviatku stánkov. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. To hovorím aj ja, keď vás pozdravujem ctihodní pastieri cirkví, ktoré v strednej Európe sa vrátili k svojmu rozkvetu.

Prišiel som sem, aby som vás uistil o duchovnej blízkosti Svätého Otca. On vždy stál pri vás a aj navštívil všetkých osem krajín, ktoré vy tu reprezentujete. Tu v Rakúsku, bol trikrát a v roku 1983 navštívil aj Mariazell. Dve ďalšie návštevy boli v rokoch 1988 a 1998. Dnes je tu opäť v duchu prítomný a zdôrazňuje, že Kristus je naša nádej. V Bosne a Hercegovine v roku 1997 pápež navštívil zmučené mesto Sarajevo a vlani sa opäť vrátil do Banej Luky, aby vyhlásil za blahoslaveného veľkú postavu laika moderných čias, mladého Ivana Merza. Do Českej republiky Svätý Otec sa vybral v roku 1990 na počiatku čias znovunájdenej slobody po páde komunizmu a vrátil sa tam tiež dvakrát, v roku 1995 a 1997. Prešiel tak cestou svätého Vojtecha a pripomenul duchovné dejiny Európy. To isté šťastie malo Chorvátsko, ktoré Ján Pavol II. tiež navštívil tri razy: v roku 1994, 1998 a 2003. Dojímavé bolo najmä blahorečenie kardinála Stepinaca v mariánskej svätyni Marija Bistrica 3. októbra 1998, ktorý bol jednou z najväčších postáv z biskupov moderných čias.

Je úplne logické, že Svätý Otec nezaprie svoju vlasť a tak Poľsko mohlo privítať už osemkrát Jána Pavla II. v rokoch 1979 až 2002, keď navštívil Krakov a Žebrzydovskú kalváriu prinesúc všade kresťanskú nádej.

Osobitné privilégium má tiež Slovensko s tromi pápežskými návštevami od roku 1990 v Bratislave, ešte za čias Česko-Slovenska, až po tie v roku 1995 a 2003. Aj tam Cirkev veľmi trpela pod komunistickým prenasledovaním, ktoré sa usilovalo vykoreniť tú vieru, ktorú zasiali svätí Cyril a Metod od čias, keď bola založená „Svätá Cirkev Nitry“. Ján Pavol II. však tak našiel životaschopnú vieru, ktorá hrdinsky prežila všetky búrky. Aj Slovinsko malo šťastie prijať pápeža a to dvakrát, v roku 1996 a v roku 1999. V Maribore vyhlásil za blahoslaveného veľkého biskupa Antona Martina Slomšeka a pripomenul, jeho slová: „Nech svätá viera je pre vás svetlom“, ktoré platia pre kresťanov všetkých čias.

Aj Maďarsko, posvätná Panónia, dvakrát videlo Jána Pavla II. ako pútnika vo svojej peknej krajine, od Budapešti do Ostrihomu, kde sa modlil na hrobe veľkého kardinála Mindszentyho, od svätyne v Mariapóči po opátsvo v Pannonhalme až po Györ, kde bol blahoslavený biskup mučeník Vilmoš Apor, vznešená postava biskupa,ktorý za svoje stádo obetoval život.

Cezo mňa chce Svätý Otec, uviedol ďalej kardinál Sodano, dnes opäť pozdraviť, vás ctihodní pastieri ôsmich krajín Strednej Európy, ktorí ste spojení mnohými spoločnými putami dejín a smerujete k novým formám spoluprácev kontexte novej skutočnosti, ktorá sa rodí v čoraz viac zjednocujúcej sa Európe. Už počas svojej prvej návštevy Rakúska v roku 1983 pápež na európskych vešperách na Námestí hrdinov vo Viedni vyzval k spoločnej zodpovednosti vašich národov za kresťanskú budúcnosť Európy. Táto téma bola vedúcim motívom aj jeho ďalších návštev v tejto na históriu tak bohatej krajine.

Dnes, pri príležitosti Stredoeurópskych katolíckych dní Ján Pavol II. pozýva všetkých vás pokračovať v tomto spoločnom úsilí, aby ste tak prispeli k budovaniu Európy ducha, Európy, ktorá chce zveľaďovať svoje kresťanské dedičstvo.Keď hľadíte do budúcnosti, vidíte pred sebou nesmierne pole práce. Zahŕňa osem štátov Strednej Európy a pred všetkých 107 biskupov práve toľkých diecéz kladie nové problémy. Vašej starostlivosti je zverených 60 miliónov katolíkov z celkového počtu 83 miliónov obyvateľov, ktorí tvoria súčasť dnes pluralitnej Európy. To sú nové výzvy pre vaše apoštolské úsilie.

Včera vaše spoločenstvá museli čeliť výzvam nacizmu a komunizmu, dnes je to laicizmus, ktorý sa usiluje zatemniť prítomnosť náboženských hodnôt, najmä kresťanských vo verejnom živote. Vidíme to aj v diskusii o Ústave Európskej únie. Kresťania sa však nesmú vzdávať a musia pokračovať v šírení svojho svetonázoru naosobný i spoločenský život metódou bratského dialógu so všetkými.

Do budúcnosti teda hľadíme s nádejou, napriek mrakom, ktoré akoby chceli zatieniť horizont. Potešuje nás Pánov prísľub: „Kto vás počúva, mňa počúva.“ (Lk 10, 16) a pokojom nás napĺňa Ježišovo podobenstvo, ktoré hovorí: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.“ (Mk 4,26-27) Je to podobenstvo, ktoré nás pozýva pokračovať v našej každodennej práci bez nároku hneď vidieť jej ovocie. Na týchto katolíckych dňoch opäť vyhlásime, že Kristus je naša nádej, že Kristus je nádej novej Európy, že Kristus stojí pri nás v našom úsilí o kresťanskú civilizáciu našich národov.

Svoj príhovor ku kardinálom a biskupom strednej Európy, osobitný legát pápeža Jána Pavla II., štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Angelo Sodano zakončil slovami žalmu 143: „Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.“All the contents on this site are copyrighted ©.