2004-05-20 15:08:21

Mladí s radosťou prijmite Pánovo povolanie


Vatikán:Ján Pavol II.sa dnes v Aule Pavla VI. stretol s talianskymi biskupmi pri príležitosti plenárneho zasadania Talianskej biskupskej konferencie. Vo svojom príhovore im okrem iného povedal:

„Na tomto vašom zasadaní sa venujte úlohe farností v perspektíve novej evanjelizácie. Najmä v Taliansku, farnosť zabezpečuje trvalú a starostlivú blízkosť Cirkvi všetkým obyvateľom a stará sa o ich duchovné potreby, aby ponúkla všetkým možnosť cesty viery a zapojila ich do svojho apoštolského poslania. Zdieľam vašu starostlivosť o kňazské a duchovnépovolania a aj vo vašom mene pozývam mladých chlapcov a dievčatá Talianska, aby bez obáv a s radosť prijímali Pánovo povolanie. Rovnako pozývam aj rodiny, ktoré niekedy majú obavy o budúcnosť svojich detí. Hovorím im: neobmedzujte sa pri krátkodobých úvahách a vedzte, že Pána nemožno prekonať vo veľkodušnosti a že každé jeho povolanie je veľkým požehnaním pre celú rodinu.

Ďalej Svätý Otec venoval pozornosť médiám, ktoré, žiaľ často narúšajú základné morálne hodnoty, najmä pokiaľ ide o rodinu. Spomenul aj terorizmu, vojny, a porušovanie ľudských práv. Som s vami spojený v modlitbe najmä za oslobodenie talianskych rukojemníkov v Iraku, povedal okrem iného. Veľmioceňujem a podporujem vašu iniciatívu obnoviť púte do Svätej zeme. Sú jasným znamením našej solidarity s tam žijúcimi kresťanskými komunitami, ktoré potrebujú našu pomoc.

Rozhodujúcou témou, ktorá si zasluhuje mimoriadnu pozornosť, je určite rodina založená na manželstve a prijímanie života a prvotná zodpovednosť rodičov na poli výchovy. Opakujem aj dnes slová, ktoré boli témou Dňa života: bez detí nieto budúcnosti. Je nevyhnutné si to uvedomiť, a spojiť pastoráciu Cirkvi so sociálnou politikou tak, aby mladé rodiny pocítili radosť dávať život a vychovávať deti a tak mať účasť na pláne Stvoriteľa.“All the contents on this site are copyrighted ©.