2004-05-19 16:19:50

Ján Pavol II. na generálnej audiencii pozdravil aj účastníkov Púte národov do Mariazellu


Vatikán:Spolu s vami a za vás sa modlím za požehnaný čas, keď všetci ľudia budú môcť spolunažívať žiť v pokoji a spokojnosti. Hodnoty, ktoré ponúka naša svätá kresťanská viera, sú preto tým najlepším základom. Milí pútnici. Ako môjho osobitného legáta vám posielam svojho najbližšieho spolupracovníka kardinála Angela Sodana, štátneho sekretára. Na vznešenom milostivom mieste Veľkej Matky Rakúska, Veľkej Pani Maďarska a Slávnej Matky slovanských národov vás bude viesť v modlitbách a spevoch. Nejde o nič menej ako o budúcnosť ľudí na tomto kontinente! Ďakujem vám za vašu angažovanosť, najmä za vaše modlitby a obety. Božia spása bude vašou odmenou. Nech vás sprevádza jeho požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.