2004-05-17 18:16:56

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Raduj sa nebies Kráľovná


Vatikán:Svätý Otec včera vyhlásil 6 nových svätých. Im venoval aj svoju homíliu. V záverečnom pozdrave pred požehnaním a pravidelnou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná prítomný zástup veriacich pozdravil v rozličných jazykoch týmito slovami:

„Svoj srdečný pozdrav venujem kardinálom, biskupom, občianskym predstaviteľom i všetkým pútnikom, ktorí prišli na túto slávnosť.

Osobitne pozdravujem pútnikov z Libanonu, ktorí prišli na kanonizáciu Nimatullaha Al-Hardiniho, spolu s jeho blaženosťou patriarchom Nasrallah Pierrom Sfeirom a Jeho Excelenciou Generálom Emilom Lahoudom, prezidentom Libanonskej republiky. Som presvedčený, že nový svätý sa bude prihovárať za svojich spolurodákov, kráčajúcich na ceste pokoja a bratstva.

Pozdravujem španielsky hovoriacich pútnikov: Kardinála-arcibiskupa Barcelony, a biskupov, kňazov i veriacich, čo prišli zo Španielska a Ameriky, najmä členov kongregácie Synovia Svätej rodiny a misionárky, Dcéry Svätej rodiny z Nazaretu, ktoré založil nový svätý José Manyanet.Podľa jeho príkladu a na jeho príhovor kráčajte cestou svätosti a nasledujte vzor nazaretskej rodiny.

Pozdravujem kardinála, arcibiskupa Milána a ďalších biskupov, ako aj delegáciu talianskej vlády i ďalšie tu prítomné osobnosti. Pozdravujem všetkých, najmä tých ktorí si prišli uctiť nových svätých, najmä duchových synov a dcéry dona Orioneho z Talianska i z rozličných kútov sveta, ďalej rogacionistov a Dcéry Božej horlivosti, Sestry Svätej rodiny a Kongregáciu Svätej rodiny z Bergama ako aj pútnikov z Milánskej arcidiecézy.

Osobitný pozdrav patrí talianskej polícii pri príležitosti výročia jej založenia. Vyjadrujem jej svoju vďaku za službu, ktorú veľkodušne vykonáva pre poriadok, bezpečnosť a pokojný život občanov. Všetkým prítomným želám, aby príklad nových svätých bol pre každého povzbudením aoporou v každodennej službe Bohu a blížnemu. Nech nám to vyprosí Preblahoslavená Panna Mária, ktorú si títo noví svätí uctievali s láskou synov a dcér, a ku ktorej sa aj my obraciame s veľkou dôverou.All the contents on this site are copyrighted ©.