2004-05-17 18:27:19

Kríž prvej návštevy Jána Pavla II. v Rakúsku prenesú na púť národov do Mariazellu


Rakúsko:Kríž, ktorý stojí od prvej návštevy Jána Pavla II. v Rakúsku v roku 1983 na Námestí hrdinov vo Viedni, sa prechodne presťahoval do Mariazellu. Bude stáť na veľkom oltárnom pódiu na priestranstve letiska počas slávnostnej svätej omše na Púti národov 22. mája. Organizátori sa rozhodli pre tento kríž, lebo má symbolický význam a pripomína dojímavé európske vešpery s pápežom Jánom Pavlom II. na Námestí hrdinov v roku 1983. Pri týchto vešperách Svätý Otec načrtol vývoj budúcich rokov a už šesť rokov pred pádom Berlínskeho múru tu hovoril o jednotnej Európe. V kázni Ján Pavol II. vtedy okrem iného povedal: „Chcel by som dnešným kresťanom pripomenúť ich spoločnú zodpovednosť za Európu a dodať im novú odvahu na obetavé nasadenie sa za pokoj a spravodlivosť, za ľudské práva a kresťanskú solidaritu medzi národmi.“

Pri tretej návšteve Svätého Otca v Rakúsku v roku 1998, počas slávnostnej svätej omše na Námestí hrdinov, ktorá sa opäť niesla v znamení zjednocovania Európy, mal tento kríž takisto významné miesto. Teraz, keď bude tento kríž v Mariazelli, bude o to zreteľnejšie, že Stredoeurópske katolícke dni s Púťou národov sú mimoriadnym spôsobom aj výsledkom dlhodobého úsilia Svätého Otca. Po Púti národov sa kríž vráti na svoje pôvodné miesto do Viedne.All the contents on this site are copyrighted ©.