2004-05-17 18:23:30

Katolícka univerzita v Ružomberku má nového rektora


Slovensko:Katolícka univerzita v Ružomberku bude mať od nasledujúceho akademického roka nového rektora. Stal sa ním docent Boris Banáry, (1948). Vo funkcii vystrieda súčasného rektora, prof. Jozefa Ďurčeka, ktorý požiadal o skrátenie funkčného obdobia z osobných dôvodov. O voľbe rozhodol v prvom kole volieb na svojom 5. zasadnutí Akademický senát univerzity v stredu 12. mája.

DocentBanáry vyštudoval muzikológiu na Masarykovej univerzite v Brne a už v roku 2000 stál pri zrode Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil vo viacerých akademických funkciách, ako prodekan Pedagogickej fakulty a prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy.

Bol vedúcim Katedry hudobného umenia a Ústavu hudobnej vedy, umenia a sakrálnej hudby. Je členom viacerých redakčných rád, expertných skupín, členom rôznych orgánov a komisií. Doc. Borisa Banáryho ešte musí do funkcie potvrdiť veľký kancelár KU a potom ho vymenuje prezident Slovenskej republiky.All the contents on this site are copyrighted ©.