2004-05-16 11:06:37

Noví svätí: Nimatullah Kassab al Hardini


Vatikán:OsobnosťNimatullaha Kassaba al Hardiniho, ktorý bol dnes vyhlásený za svätého, ďaleko presahuje hranice veriacich kresťanov Libanonu. Žil v rokoch 1808 – 1858. Jedným z dôvodov, pre ktorý je jeho úcta veľmi rozšírená bola skutočnosť, že nežil izolovane ale vždy v kontakte s ľuďmi, ako tomu bolo v prípade ďalších dvoch svätých Libanončanov: Charbela Makloufa (1828-1898), ktorý bol kanonizovaný v roku 1988 a Rafky al-Rayes (1823-1914), ktorú za svätú v roku 2001 vyhlásil Ján Pavol II. Obidvaja sú výrazom maronitského mníšstva, obidvaja žili pustovníckym spôsobom života.

Al-Hardini sa pôvodne volal Jozef Girgis Kassab a narodil sa v Hardine, v roku 1808, v mestečku ležiacom v strednej časti Libanonu. V rokoch 1816 – 1822 navštevoval školu v kláštore svätého Antona, ktorú viedli maronitskí mnísi. O 6 rokov neskôr, v roku 1828, vstúpil do ich noviciátu a vybral si meno brat Nimatullah, čo znamená Božia milosť. Po skončení teologických štúdií v roku 1833 prijal kňazskú vysviacku v kláštore svätého Cypriána a Justína. Kláštor je centrom libanonského kresťanstva a jeho pôvod siaha do šiesteho storočia. Prvýkrát sa spomína v kronike v roku 717. V roku 1230 sa stal sídlom Patriarchátu. Od 19. storočia v ňom sídlia, pracujú a žijú maronitskí mnísi. Ešte aj dnes majú v ňom svoj noviciát.

Nimatullah al Hardini bol trikrát asistentom generálneho predstaveného rehole libanonských maronitov. (1845-1848, 1850-1853, 1856-1858)Okrem toho vyučoval teológiu vo Veľkom seminári. K jeho žiakom patril i  svätý Charbel. Jeho život možno zhrnúť do týchto slov: učil živú teológiu, venoval sa modlitbe, pastoračnej činnosti vo farnosti, ale aj manuálnej práci ako viazaniu kníh a krajčírstvu. Celé dni a noci venoval poklone Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie a takmer nepretržite sa modlil svätý ruženec. Bol veľmi pokorný, citlivý a trpezlivý. Nielen spolubratia, ale aj ľudia zvonku za ním prichádzali s prosbouo modlitbu.

Nimatullah zomrel na zápal pľúc v kláštore svätého Cypriána a Justína vo Kfifane, 14. decembra 1858. Mal 51 rokov. Za blahoslaveného ho vyhlásil Ján Pavol II. v Ríme 10. mája 1998. Na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov a uzdravení nielenmedzi katolíkmi, ale aj pravoslávnymi, ba dokonca aj moslimskými drúzami.All the contents on this site are copyrighted ©.