2004-05-16 10:56:48

Noví svätí: Luigi Giovanni Orione


Vatikán:Luigi Giovanni Orione(1872-1940) sa narodil 23. júla 1872 v mestečku Pontecurone, v talianskej diecéze Tortona. Kým jeho otec sa aktívne staval proti Cirkvi, matka bola nábožnou ženou, ktorá vychovala tri deti. Luigi od detstva sníval o kňazstve. V septembri 1885, teda 13ročný vstúpil do rehole františkánov. Pre ťažký zápal pľúc musel však kláštor čoskoro opustiť. Po prekonaní choroby sa doň už nikdy nevrátil. Pracoval s otcom na výstavbe ciest, a tak mal možnosť spoznal tvrdý život, chudobu a osudy robotníkov, čo mu pomohlo ľudský dozrieť. Túžba po kňazstve ho však neopúšťala.

14ročný pokračuje v štúdiu v oratóriu kňaza Jána Bosca v Turíne, kde skladá aj súkromný sľub čistoty. V roku 1889 vstúpil do diecézneho seminára v Tortone. Získal si dôveru predstavených, ktorí mu umožnili, aby vo voľné dní sa mohol venovať deťom z ulice. Založil pre ne aj oratórium. Neskôr tiež útulok pre chudobných študentov teológie. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1895. S dovolením a požehnaním svojho biskupa, sa s nadšením oddal chudobným deťom, organizoval pre ne pravidelnú výuku a založil pre ne spoločenstvo Malé dielo Božej Prozreteľnosti, ktoré miestny biskup potvrdil v roku 1903. Neskôr založil aj Malých misionárov a misionárky milosrdenstva a sestry sakramentky, ktoré majú domy v Brazílii, Argentíne, Čile, Uruguay, v Spojených štátoch amerických, Poľsku a Anglicku. V Taliansku hlásal ľudové misie a budoval domy nazývanéPiccolo Cottolengo. Jeho spolupracovníkov začali volaťorionisti.

Orioneho prístup k deťom a mládeži sa vyznačoval duchom Don Bosca. Svoju charitatívnu činnosť oprel o skúsenosti dnes už svätého kňaza Jozefa Cottolenga. Luigi Orione zomrel vyčerpaný, 12. marca 1940 v San Reme medzi svojimi chovancami. Jeho telesné ostatky boli uložené do krypty kostola Madonna della Guardia v Tortone. O 25 rokov neskôr našli jeho telo neporušené. Za blahoslaveného ho vyhlásil Ján Pavol II. 26. októbra 1980All the contents on this site are copyrighted ©.