2004-05-16 11:08:30

Noví svätí: Costanza Cerioli


Vatikán:Costanza Ceriolisa narodila v talianskom mestečku Soncino 28. januára 1816 v zámožnej rodine. Bola 16. dieťaťom rodiny, ktorej 6 detí zomrelo ešte v útlom veku. Od svojej matky sa už od detstva naučila citlivosti voči biednym a chudobným. Školskej výchovy sa jej dostalo v kláštore rehoľných sestier visitantiek v Alzano Lombardo, v bergamskej provincii. Išlo o kolégium pre deti zámožných rodín. Tak ako to v minulosti bolo zvykom z rozhodnutia rodičov sa vydala za bohatého majiteľa pozemkov, Gaetana Busecchiho. Bol vdovcom a mal 58 rokov, kým ona 19. Spolu žili v manželstve 20 rokov a narodili sa im štyri deti. Tri z nich zomreli veľmi malí, kým štvrté vo veku 16 rokov, krátko pred smrťou manžela.

Ako vdova sa celkom vložila do služby Bohu v blížnych. S pomocou svojich duchovných vodcov, v roku 1857 založila Inštitút sestier Svätej rodiny a v roku 1863 zasa mužskú Kongregáciu svätej rodiny pre otcov a bratov. Zomrela 24. decembra 1865. Jej charizmou bola výchova detí v kresťanskom duchu, ktorí nemali rodičov. Aktuálnou táto výchova zostáva v kolégiách aj dnes, keď sa mnohým deťom v ich vlastných rodinách nedostáva takmer žiadnej, alebo len veľmi slabej kresťanskej výchovy. Sestier v Inštitúte je v súčasnosti do 400, kým pátrov mužskej kongregácie je 80 a pracujú v  Taliansku, Brazílii a Mozambiku.All the contents on this site are copyrighted ©.