2004-05-15 13:36:59

Menovaný nový kustód Svätej zeme


Taliansko:Generalát menších bratov po schválení Svätej stolice dnes vymenoval nového kustóda Svätej zeme. Stal sa ním páter Pierbattista Pizzaballa, ktorý v tomto úrade vystriedal pátra Giovanniho Battistelliho.

Páter Pizzaballa sa narodil 21. apríla 1965 v blízkosti Bergáma. Za kňaza bol vysvätený 15. septembra 1990. Vo Svätej zemi pracuje od roku 1990. Vyučoval na františkánskejfakulte Biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. V roku 2001 sa stal predstaveným kláštora svätých Simeona a Anny v Jeruzaleme.All the contents on this site are copyrighted ©.