2004-05-15 13:35:59

Medzináboženský dialóg pomáha dosiahnuť pokoj vo svete


Vatikán:Ján Pavol II. v Klementínskej sále prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Táto Pápežská rada si pripomína 40 rokov od svojho vzniku. Ján Pavol II. vo svojom príhovore vyzdvihol prácu, ktorú doteraz vykonala Pápežská rada na poli dialógu medzi náboženstvami. „Je potrebné zintenzívniť túto plodnú spoluprácu, orientujúc pozornosť na témy spoločného záujmu“, uviedol.

Svätý Otec ďalej v príhovore zdôraznil, že dialóg medzi náboženstvami je veľmi dôležitý a musí pokračovať „pretože tvorí časť evanjelizačného poslania Cirkvi“. „Pri podpore dialógu s členmi iných náboženstiev je ale potrebné vyvarovať sa náboženskému relativizmu a vlažnosti. S rešpektom treba všetkým ponúknuť radostné svedectvo „nádeje, ktorá je v nás“.

V závere príhovoru Ján Pavol II. upriamil pozornosť na to, že medzináboženský dialóg je dôležitý aj pre dosiahnutie pokoja vo svete. „Kresťania, pod vplyvom ich „služby zmierenia“, ktorú im zveril Boh môžu významne prispieť k budovaniu pokoja vo svete...“. Takéto úsilie musí byť vždy spojené s pokornou a dôvernou modlitbou k Bohu. Pokoj je totiž predovšetkým Boží dar o ktorý musíme neustále prosiť“, uviedol v závere príhovoru účastníkom plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Ján Pavol II.All the contents on this site are copyrighted ©.