2004-05-14 19:33:57

Zmluva medzi mestom Brémy a Svätou stolicou vstúpila do platnosti


Nemecko:Včera v Berlíne, v sídle apoštolskej nunciatúry, bola ratifikovaná zmluva nemeckého spolkového štátu a mesta Brémy so Svätou stolicou, ktorá upravuje jeho vzťahy s katolíckou Cirkvou. Ratifikačné listiny si vymenili apoštolský nuncius arcibiskup Ervin Ender a primátor Brém, Henning Scherf.

Dohoda bola podpísaná 21. novembra minulého roku a do platnosti vstúpila dnes. Má 25 článkov a okrem iného určuje normy štátneho uznania cirkevných škôl, vyučovanie náboženstva, činnosť Cirkvi v sociálno-charitatívnej oblasti ako aj spoluprácu v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok. V spolkovom mestskom štáte Brémy do Katolíckej cirkvi patrí 78 000 ľudí, čo je iba 12 percent z celkového počtu 660 000 obyvateľov.All the contents on this site are copyrighted ©.