2004-05-12 18:29:43

Generálna kapitula Bielych otcov


Taliansko:V pondelok 10. mája sa v Ríme začala generálna kapitula Spoločnosti misionárov Afriky, ktorí sú známi pod menom Bieli otcovia. Účastníci kapituly zhodnotia činnosť spoločnosti za posledných 6 rokov, vyznačia smer svojho pôsobenia do budúcnosti a zvolia nového generálneho predstaveného. Na generálnej kapitule, ktorá bude trvať 6 týždňov, sa zúčastňuje 60 rehoľníkov. Spoločnosť Misionárov Afriky založil v roku 1868 kardinál Charles Lavigerie a v súčasnosti má skoro 1800 členov.All the contents on this site are copyrighted ©.